Setkání lékařů

lékař

Ve dnech 15.11. a 16.11. se v Plzni koná setkání představitelů lékařských fakult a ředitelů fakultních nemocnic. Na akci se sejde na sedm desítek zástupců těchto institucí z České republiky a také ze Slovenska. Jednání jsou v tyto dny přítomni také zástupci ministerstva školství a zdravotnictví.

Za nejdůležitější bod programu považuje děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni Boris Kreuzberg diskusi o přístupu k legislativním problémům. V současné době totiž má jít do Parlamentu několik zásadních návrhů zákonů, které byly v řadě případů lékaři připomínkovány. Podle Kreuzberga nejsou představitelé lékařských fakult s předkládanými návrhy příliš spokojeni. Vzhledem k reprezentativnímu zastoupení lze očekávat, že z plzeňského setkání vzejde zásadní prohlášení o postojích představitelů medicínského školství k uvedené problematice, uvedl děkan plzeňské fakulty.

Spustit audio
autoři: Eva Kačánová, editor Českého rozhlasu Plzeň