"Skryté město" chce po Plzni provádět turisty i Plzeňany

16. duben 2014
Horizont
Skryté město vyráží za obyvateli Plzně! V průběhu května a na přelomu května a června tým Skrytého města navštíví postupně 4 plzeňské lokality: Doubravku, Slovany, Lochotín, Bory.

Netradiční setkání s příběhy, lidmi a městem. Tak by se dal stručně představit projekt "Skryté město", který považuje projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 za jeden z klíčových.

Několik fiktivních postav Plzeňanů s rozličnými zájmy. To budou neobvyklí průvodci Plzní, kteří povedou návštěvníky – ale třeba i místní – po známých i málo frekventovaných místech. Zážitkové trasy zprostředkují zájemcům tzv. „chytré telefony“ a webový portál. A služba by měla patřit k turistickým atrakcím i po skončení roku 2015, kdy bude Plzeň Evropským hlavním městem kultury.

Databáze příběhů a témat, ze které vzniknou jednotlivé zážitkové trasy, právě vzniká. Pracují na ní vybraní rešeršisté, kteří ručí za správnost dat, ale také pamětníci, studenti, zkrátka obyvatelé Plzně. Uživatel této služby si vybere průvodce, fiktivní postavu, která je mu třeba svými zájmy blízká a vydá se na procházku městem. Aplikace ho povede a bude mu v češtině nebo angličtině vyprávět, ukazovat fotografie, dokumenty apod.

Kdokoli ví o nějakém málo známém, ale přitom zajímavém příběhu či uchovává vzpomínku – například z osvobození Plzně Američany nebo jiných událostí, může do databáze přispět. Jak? Buď se můžete podívat na webové stránky Plzně 2015, najít projekt „Skryté město“ a kontaktovat Petru Štěpánovou. Pokud upřednostňujete osobní kontakt, můžete se s autory projektu potkat v květnu a v červnu na různých místech Plzně (viz přiložený dokument Skryté město v městských obvodech Plzně). Karavan „Skrytého města“ bude totiž pořádat tvůrčí dílny v několika městských obvodech.


Skryté město v městských obvodech Plzně
Doubravka: 12.5. – 18.5. 2014
Slovany: 19.5. – 24.5. 2014
Lochotín: 26.5. – 31.5 2014
Bory: 2.6. – 7.6. 2014

Partnerem tohoto projektu je i Český rozhlas Plzeň, který poskytne písemné, fotografické a zejména zvukové dokumenty, které jsou spojeny s historií Plzně.