Slova hlavní, hlavně, hlaveň a hlava spolu souvisejí. Někdy si to ani neuvědomujeme

20. listopad 2023

Je to jasné a zajímavé zároveň. Slova hlavní, hlavně, hlaveň a hlava mají společný kořen hlav-. Slovo hlava je základové slovo, ostatní tři zmiňované výrazy s ním významově souvisejí.

Slova „hlavní“ a „hlaveň“ jsou od slova „hlava“ přímo odvozené, slovo „hlavně“ je příslovce odvozené od slova „hlavní“. O významech slova „hlava“ jsme v jazykovém koutku už mluvili, takže si jen připomeňme, že ve Slovníku spisovné češtiny jich je uvedeno celkem čtrnáct. Zajímavé na tom je, že slova „hlavní“ a „hlaveň“ jsou odvozena od různých významů slova „hlava“ a přitom ani v jednom z těch případů nehraje žádnou roli tvar hlavy.

Slovo „hlavní“ můžeme nahradit slovem „nejdůležitější“, „nejvýznamnější“ nebo „nejpřednější“. Souvisí tedy s významem slova „hlava“ jako nejdůležitější části těla, části, která všechno řídí. Zajímavé je slovní spojení „hlavní město“, jako název mocenského centra státu. Tuhle metaforu najdeme například v latině, kde se „hlava“ řekne „caput“, od toho je hlavní město „capital“. Tohle slovo přejala i angličtina, ve které se „hlavní město“ řekne „capital city“, známe název budovy Kapitol a podobně.

Hlaveň je název pro část zbraně, kterou se vystřeluje střela. Hlaveň dává směr střely, jsou na ní mířidla podobná lidským zrakovým čidlům, střelu jakoby „vykřikuje“ jako člověk slova z úst a stejně jako člověk zlým slovem, i hlaveň svojí střelou může zranit. Zajímavé je, že v případě slova „hlaveň“ už stejná metafora v angličtině nefunguje, „hlaveň“ se anglicky řekne „barrel“, tedy něco jako „sud“. Je tu vidět motivace tvarem spíš než funkcí.

autoři: Stanislav Jurík , Růžena Písková
Spustit audio