Sloveso převažovat se pojí se 4. nebo se 7. pádem?

2. duben 2021

Odpovídáme na posluchačský dotaz, jaká je náležitá vazba u slovesa převažovat. Posluchač zachytil vyjádření, že u vakcín převažují výhody nevýhody a ptá se, zda je u slovesa převažovat v tomto významu možná vazba se 4. pádem. On sám by volil vyjádření výhody převažují nad nevýhodami.

V současné češtině se setkáváme s novými slovesnými vazbami, z nichž některé jsou náležité a dokládají vývojový pohyb v jazyce. Nejfrekventovanější pád, který se ve slovesné vazbě v češtině uplatňuje, je pád čtvrtý. Jeho užití je ale třeba hodnotit u jednotlivých sloves individuálně. Sloveso převažovat ve významu nabýt převahy, převládnout může mít obě vazby: vazbu se 4. pádem i předložkou vazbu s pádem 7. Obě vazby chápeme jako rovnocenné.

Sloveso může mít i význam znovu vážit, např. převážit mouku, pak užíváme jen vazbu se 4. pádem.

Sloveso, u něhož je vazba se 4. pádem v současnosti nenáležitá

Sloveso dominovat má dvě vazby: dominovat nad někým / něčím a dominovat komu / čemu. Obě vazby jsou hodnoceny jako knižní a sloveso se v současnosti začíná nenáležitě užívat se 4. pádem, např. dominovat hráče určitého týmu, dominovat zápas. V tomto případě je patrný vliv slovesa ovládnout, které se váže se 4. pádem. Tento typ jazykové chyby vzniká obvykle z neznalosti nebo ze snahy zkrátit předložkovou vazbu. Můžeme sledovat, že se sloveso dominovat ve vazbě se 4. pádem objevuje momentálně nejčastěji ve sportovní publicistice.

autoři: Vladimír Šťovíček , Helena Chýlová , iko | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio