Sloveso převažovat se pojí se 4. nebo se 7. pádem?

2. duben 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jazykový koutek

Odpovídáme na posluchačský dotaz, jaká je náležitá vazba u slovesa převažovat. Posluchač zachytil vyjádření, že u vakcín převažují výhody nevýhody a ptá se, zda je u slovesa převažovat v tomto významu možná vazba se 4. pádem. On sám by volil vyjádření výhody převažují nad nevýhodami.

V současné češtině se setkáváme s novými slovesnými vazbami, z nichž některé jsou náležité a dokládají vývojový pohyb v jazyce. Nejfrekventovanější pád, který se ve slovesné vazbě v češtině uplatňuje, je pád čtvrtý. Jeho užití je ale třeba hodnotit u jednotlivých sloves individuálně. Sloveso převažovat ve významu nabýt převahy, převládnout může mít obě vazby: vazbu se 4. pádem i předložkou vazbu s pádem 7. Obě vazby chápeme jako rovnocenné.

Sloveso může mít i význam znovu vážit, např. převážit mouku, pak užíváme jen vazbu se 4. pádem.

Sloveso, u něhož je vazba se 4. pádem v současnosti nenáležitá

Sloveso dominovat má dvě vazby: dominovat nad někým / něčím a dominovat komu / čemu. Obě vazby jsou hodnoceny jako knižní a sloveso se v současnosti začíná nenáležitě užívat se 4. pádem, např. dominovat hráče určitého týmu, dominovat zápas. V tomto případě je patrný vliv slovesa ovládnout, které se váže se 4. pádem. Tento typ jazykové chyby vzniká obvykle z neznalosti nebo ze snahy zkrátit předložkovou vazbu. Můžeme sledovat, že se sloveso dominovat ve vazbě se 4. pádem objevuje momentálně nejčastěji ve sportovní publicistice.

autoři: Vladimír Šťovíček , Helena Chýlová , iko | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...