Šmejdi se najdou i mezi pohřebními službami. Poradíme vám, na co si dát pozor

26. září 2019

Připravit se na nejbolestnější událost, tedy úmrtí v rodině, nejde. Je dobré ale vědět, jaká jsou práva a povinnosti pozůstalých. Na co si dát pozor při zařizování smutečního obřadu a pohřbu? Existují i ve světě pohřebnictví šmejdi, kteří chtějí pozůstalé napálit a obrat o peníze? Bohužel ano.

„V České republice je několik stovek pohřebních služeb a najdou se mezi nimi i takové, které těží z bolesti a traumatu pozůstalých. Chcete-li, říkejme jim šmejdi“, upozorňuje předseda Unie pohřebních služeb Jiří Haman, který byl společně s pohřebním ombudsmanem unie hostem pořadu Co vás zajímá.

Praktika hodná šmejdů

„Jde o to, že si pozůstalí nevyžádají detailní rozpis položek faktury za pohřební služby. Kvalitní pohřební služba přitom na faktuře vždy rozepíše jednotlivé položky od ceny rakve, přes pohřeb žehem, po výzdobu smuteční síně a podobně“, dodal Haman.

„Musíme si uvědomit, že pohřeb není levnou záležitostí. Zdrcení pozůstalí tak často jen podepíší fakturu a chtějí už mít vše za sebou. Přeci jen jde o obrovskou újmu při ztrátě blízkého člověka. Je těžké zachovat si chladnou hlavu jako při jiných běžných obchodních transakcích a toho právě mohou některé nekalé pohřební služby zneužít a cenu neúměrně navýšit. Nebo něco do faktury schovat“, upozornil ombudsman Richard Štainc.

5 základních práv pozůstalých:

  • důstojné zacházení se zesnulým
  • vlastní výběr pohřební služby
  • volba formy pohřbu
  • právo požádat o přítomnost u zpopelnění
  • právo na podrobné vyúčtování pohřebních služeb

Cena základního pohřbu se orientačně pohybuje mezi 12 až 18 tisíci. Za pohřeb s obřadem a dalšími službami můžeme zaplatit o tisíce až desetitisíce víc. Přeci jen jde o poslední rozloučení s milovaným člověkem. V České republice je podle unie poměr mezi pohřby s obřadem a bez obřadu půl na půl.

Co dělat, aby nás nenapálili?

Za prvé máme právo volby. Nikdo nám nemůže vnucovat konkrétní pohřební službu. Pokud na to máme čas a sílu, můžeme před sjednáním pohřbu zesnulého navštívit několik pohřebních služeb a udělat si vlastní obrázek. Je dobré sledovat, jak se zaměstnanci chovají, zda dodržují pietu a důstojnost. Také by nás měli seznámit s jednotlivými cenami pohřbu.

Povinnosti pozůstalých

Jako pozůstalí máme také povinnosti. Tou hlavní je sjednat pohřeb do 96 hodin od úmrtí. Pokud tak neučiníme, sjedná pohřeb příslušná obec, na jejímž území k úmrtí došlo.

„Pokud nás úmrtí příbuzného zastihne třeba daleko na dovolené a nestihneme se vrátit, můžeme pohřeb sjednat na dálku“, doplnil Richard Štainc.

Povinnosti pohřební služby

Mezi hlavní povinnosti všech pohřebních služeb patří zachování důstojnosti a piety k zesnulému i pozůstalým, a provést pohřeb podle uzavřené smlouvy. Pokud se vám zdá, že se pracovníci pohřebního ústavu nechovají adekvátně, můžete vznést stížnost u vedení firmy, případně požádat o radu pohřebního ombudsmana Unie pohřebních služeb Richarda Štaince.

Kam s urnou?

Mezi časté dotazy, které pohřební ombudsman zodpovídá, je také nakládání s ostatky zesnulého. Někdo třeba vyslovil před smrtí přání, že chce být rozptýlen na oblíbeném místě na dovolené, v řece nebo třeba doma na zahradě.

Urna na popel zesnulého (ilustrační foto)

„Je to možné. Hlavní zásadou ale je, že nesmí dojít k narušení veřejného pořádku a stejně jako platí pro pohřební služby, musí být i v těchto případech dodržena zásada důstojného zacházení s ostatky a náležitá pieta, připomíná Štainc.“

V počtu žehů jsme světově na druhém místě

„Zajímavostí je, že od vzniku Československa v roce 1918 stále roste obliba pohřbu žehem. Do roku 1918 měla na pohřby monopol církev a jen někteří ateisté a volnomyšlenkáři, mezi nimi i slavný cestovatel Vojtěch Náprstek, předběhli svou dobu. Za Rakouska-Uherska se nejblíž od nás prováděl žeh například v německém Sasku nebo ve Švýcarsku,“ připoměl Richard Štainc

„Dnes jsme, co se pohřbů žehem týče, světovou velmocí. V České republice je celkem 27 krematorií. V celosvětovém měřítku je před námi v počtu kremacích pouze Japonsko. Pohřeb žehem se u nás provádí ve více než 90 procentech úmrtí“, dodal Jiří Haman.

Smíme pohřbít zesnulého na zahradě? Je pravda, že se v krematoriích pálí více nebožtíků současně? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v rozhovoru.

autor: Pavel Halla | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.