Sociální zařízení v Plzeňském kraji řeší nedostatek pracovníků

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy hospic

V Plzeňském kraji chybí podle aktuálních statistik pracovníci v sociálních službách. Nedostatkem personálu trpí většina zařízení, která se starají o seniory nebo hendikepované lidi. Hlavním důvodem jsou nízké platy zaměstnanců i náročnost povolání.

Kritická situace je především v plzeňském městském ústavu sociálních služeb, kde aktuálně chybí 32 pečovatelů, pět zdravotních sester a jeden sociální pracovník. Město proto rozhodlo, že všech téměř 300 zaměstnanců ústavu dostane od dubna přidáno. „Navýšení budeme řešit formou odměn v rozmezí 500 až 2.000 korun na jednoho zaměstnance. V současnosti nám chybí mnoho zaměstnanců hlavně v té přímé obslužné péči, ale jsou to i další profese, a proto jsme se rozhodli situaci řešit navýšením platů,“ upřesnila náměstkyně primátora města Plzně Eva Herinková.

Častým důvodem k odchodu ze sociálních služeb je nízká mzda. Průměrný plat pracovníků právě v Městském ústavu sociálních služeb v Plzni je 14 tisíc korun hrubého. Po navýšení by měla být průměrná mzda ošetřovatele 19.600, zdravotní sestry pak 30.500 korun.

Nízký plat a velmi náročná práce

Nízké platy ale nejsou jediným problémem sociálních služeb. Práce sociálních pracovníků, ošetřovatelů je psychicky i fyzicky velmi náročná. S klienty jsou téměř celý den, roznáší jim jídlo, přebalují je, koupají, vozí na denní aktivity a kvůli nedostatku personálů jsou dlouhodobě přetěžováni, protože je nemá kdo vystřídat. Častým problémem pracovníků je také syndrom vyhoření.

Nedostatek personálu v sociálních zařízeních neřeší jen v Plzni ale také v jiných městech v kraji. S problémy se potýká například Domov Harmonie v Mirošově. V současnosti sem hledají až patnáct lidí a většina pozic se týká přímé obslužné péče. Oslovit nové zájemce se usilovně snaží také vedení Domova pro seniory ve Kdyni, kde potřebují čtyři až pět ošetřovatelů. Na nedostatek zaměstnanců naráží i Diakonii Západ, především v merklínském Domově Radost. Shánějí sem čtyři až pět zájemců, kteří by se starali o lidi s autismem a mentálním postižením.

Naopak personálně stabilizované jsou Sociální služby města Sušice nebo Městských ústav sociálních služeb v Klatovech.