Spisovatelka Emmanuel Bernheimová navštívila Plzeň

Les Belles Etrangeres

Les Belles Étranégres - Krásné cizinky, tak se jmenoval festival díky kterému bylo v průběhu celého minulého týdn možné se v různých městech po celé republice setkat na autorských čteních a besedách s několika uznávanými představiteli současné francouzské literatury.

Plzeň uvítala spisovatelku a scénáristku Emmanuel Bernheimovou. Ta je autorkou celkem čtyř úspěšných románů vesměs vydaných v prestižním nakladatelství Gallimard, v českém překladu z nich zatím vyšel pouze jediný nazvaný "Jeho žena". V roce 1993 za něj Emmanuel Bernheimová získala "Medičejskou cenu". Ačkoliv sama její nositelka je k jejímu udělení coby průkazného uznání kvality díla skeptická - na plzeňském setkání velmi živě popisovala neduhy doživotně volených členů výběrové komise - patří tato cena mezi nejprestižnější literární ocenění ve Francii.

O svém spisovatelském stylu, charakteristickém krátkými úsečnými větami Bernheimová říká, že se do jisté míry vyvinul náhodně - díky nefungujícímu písmenku "q" na jejím psacím stroji, které je ve francouzštině součástí většiny spojek a následné nechuti psát s tímto defektem rozvitá souvětí.

V důmyslně vystavěném románu Jeho žena, se jeho hlavní hrdinka Claire náhodně seznamuje s mužem pracujícím na stavbě naproti jejímu domu. Celý jejich následující vztah se odehrává v podobě opakujících se 95 minutových setkání, kdy se spolu milují a on poté ihned odchází. Claire si domýšlí jeho "druhý" život s manželkou a dětmi a stává se na této představě závislá do té míry, že se jí nedokáže vzdát ani když se jí milenec přizná, že je svobodný, že existenci onoho druhého života jí jen namlouval.

"Ústředním tématem mého díla je setkávání mezi mužem a ženou. Mé romány jsou vlastně o tom, co se stane po tomto, dejme tomu, osudovém okamžiku. Nepíšu ani tak o lásce, spíš mě zajímá, proč vzniká touha být s tím někým konkrétním a ne s někým jiným." Takto charakterizovala Emmanulelle Bernheimová svou tvorbu.

Jejím prozatím posledním dílem je novela o S. Stalloneovi publikovaná letos v létě v deníku Le Mond. Většinu času pracuje na zakázku jako scénáristka. Těsně před dokončením je nyní film režiséra Claira Denise podle jejího čtvrtého románu nazvaného "V pátek večer", který by autorka také ráda vydala v českém překladu.