Společně to zvládneme – pomoc seniorům, kontakty, krizové linky – vše na jednom místě

Seniorka s telefonem (ilustrační foto)

Nouzový stav v naší zemi nadále pokračuje. Všichni obyvatelé se musí vypořádat ve ztížených podmínkách se zajištěním svých běžných potřeb, pro některé to však není možné. Jednak proto, že jsou v karanténě nebo proto, že se jedná o osamělé či nemocné seniory, případně hendikepované osoby.

Pro všechny, kteří v těchto dnech potřebují pomoc, je tu řada možností, kde o ni požádat.

MĚSTO PLZEŇ A TOTEM

Pokud žijete sami, nemáte nikoho blízkého, jste senior, maminka samoživitelka a podobně, zajistí Město Plzeň a dobrovolnická organizace TOTEM například nákup, vyvenčení psa, vyzvednutí léků nebo jen rozhovor po telefonu. Kontaktní centrum pro osoby v nouzi má číslo 378 032 222, a funguje od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin.

V rámci krizového dobrovolnického programu kromě nákupů, venčení pejsků a donesení léků nově nabízí TOTEM i možnost si popovídat si po telefonu. Jste-li senior, který by uvítal např. jednou denně s někým promluvit, zavolejte na tel. linku 378 032 222. TOTEM vám najde dobrovolníka, který vám zavolá a popovídáte si, přijdete na jiné myšlenky.

ČLOVĚK V TÍSNI

Nezisková organizace Člověk v tísni zřídila regionální telefonické linky – 778 470 828 nebo 377 240 090. Fungují od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. Poskytují základní sociální poradenství, včetně informací souvisejících s nouzovým stavem a minimalizací rizik.

Jste organizace, spolek nebo instituce, která aktuálně nabízí jakoukoli pomoc lidem, kteří se ocitli díky epidemiologickým opatřením v nouzi? Napište nám na e-mail: info@pl.rozhlas.cz, rádi vás do tohoto přehledu zařadíme.

Ohroženou skupinou se mohou stát rodiče - samoživitelé, kteří se po konci čerpání dávek na ošetřování člena rodiny nebudou schopni vrátit do práce kvůli zavřeným školám, ale i všichni další, kteří přijdou o příjem.

Člověk v tísni pomůže i dětme, které nemají přístup k internetu nebo jim v rodinách chybí podpora pro domácí vyučování, a proto jim hrozí zanedbání učiva. Pracovníci Člověka v tísni proto telefonicky zjišťují aktuální situaci a potřeby dětí a rodičů a následně je propojují se školou.

POST BELLUM

Nezisková organizace Post Bellum vytvořila Centrum pomoci Paměti národa, které je určeno pro ohrožené starší lidi. Zajistí bezkontaktním způsobem nákupy, vyzvednutí léků, venčení psů nebo podporu po telefonu.

Pomoc nabízí těm, ke kterým má nejblíže: pamětníkům, kteří v rámci dokumentačního projektu Paměť národa vyprávěli svůj životní příběh.

Zřízena je i webová stránka pomoc.pametnaroda.cz. Zde se mohou hlásit dobrovolníci ve věku 18–60 let. Centru mohou lidé pomoci i finančně nebo materiálně. Peníze mohou poslat na sbírkový účet: 1231557210237/0100, případně online platbou na stránkách pomoc.pametnaroda.cz. Budou využity především na nákup ochranných pomůcek a desinfekce pro seniory i dobrovolníky.

PLZEŇ-SLOVANY

Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany umožňuje občanům v případě potřeby v neodkladných případech kontaktovat sociální pracovníky odboru za účelem poskytnutí sociální práce a poradenství na telefonním čísle 602 576 288.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZČU PLZEŇ

Fakulta pedagogická ZČU vytvořila facebookovou skupinu Pomáháme v Plzeňském kraji. Organizuje poptávku/nabídku doučování či hlídání dětí, nábor dobrovolníků neziskovými organizacemi, které se zaměřují na práci s lidmi a zejména na vzdělávání. Shromažďuje i pomocníky na nákupy.

DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ

Pomáhá v těchto dnech nejen prakticky, ale nezapomíná ani na ty, na jejichž psychiku těžce dolehlo současné omezení volného pohybu anebo strádají duchovně.

Terénní krizová služba - tel. 777 167 004 (nonstop), e-mail: krize@dchp.charita.cz - poskytování psychické podpory a včasné intervence v náročných životních situacích.

Intervenční centrum Plzeňského kraje, tel. 777 167 004 (nonstop), e-mail: ic@dchp.charita.cz - pro osoby ohrožené domácím násilím.

Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň, tel. 377 441 736, 731 433 008, 731 433 027, e-mail: poradna@dchp.charita.cz. Služba funguje i ambulantně na adrese Cukrovarská 16, Plzeň (Po–Čt 8–12, 13–15 hod., ve St až do 19 hodin po předchozí domluvě, v Pá 8–12, 13–14)

BISKUPSTVÍ PLZEŇSKÉ

Biskupství zřídilo novou telefonní linku pro duchovní rozhovor. Pokud byste chtěli v této době využít duchovní rozhovor po telefonu, můžete se obrátit na Misionáře obláty Panny Marie Neposkvrněné v Plasích - P. Günther a  P. Vlastimil nebo P. Petr na telefonu 730 543 373.

Dále můžete kontaktovat psychoterapeutku Marii Kutilovou, spolupracovnici plzeňského biskupství - tel. 606 710 631. Svou pomoc Charitě v Plzni nabízí také P. Pavel Petrašovský - tel. 737 814 525. Poradenství pro rodiče zajišťuje Marcela Anežka Kořenková, psychoterapeutka - tel. 733 522 339.

Emeritní biskup plzeňský Mons. František Radkovský také nabízí krizovou duchovní pomoc po telefonu. Můžete mu zavolat na číslo 731 619 819.

KLATOVY

Město Klatovy nabízí prostřednictvím Městského ústavu sociálních služeb zajištění nezbytných nákupů základních potravin a léků seniorům nad 65 let, kteří nemají možnost sami nebo prostřednictvím rodinných příslušníků si nákup obstarat. Pro tyto potřeby jsou vyčleněny dvě telefonní linky 376 347 118 a 376 347 101.

HORŠOVSKÝ TÝN

Občanům města a jeho přilehlým částem je v nutných případech nabízena pomoc s dovozem stravy, potravin, léků, základních hygienických potřeb a jejich donáškou domů.

Tato nabídka se týká starších nebo nemocných osamělých občanů, kteří nemají blízké, či známé, kteří by jim mohli pomoci. Služba je poskytována Pečovatelskou službou zdarma. Kontaktní telefony: 733 643 478, 730 132 142, 774 980 848, pondělí až pátek od 7:00 – 15:00 hodin.

TACHOV

Oblastní spolek Českého červeného kříže Tachov nabízí pro seniory a zdravotně postižené občany zajištění nezbytných nákupů potravin a vyzvednutí léků. Objednávky s uvedením jména a adresy, můžete zavolat na telefonní číslo 725 047 018. A to každý všední den od 8:00 do 15:00 hodin. V případě, že bude linka přetížená, ozve se koordinátorka pomoci nazpět. Nákup, který si objednáte, vám bude doručen následující den, a to bezkontaktně.

STŘÍBRO

Město zavedlo službu pro seniory 65+, osoby se sníženou imunitou, samoživitelky či osoby v karanténě. Zajistí prostřednictvím pečovatelské služby a dobrovolníků nákup základních potravin a léků. Objednávky na telefonu 775 599 567 od pondělí do pátku od 8:00–12:00. Rozvoz bude řešen dle časových možností a domluvy.

HORAŽĎOVICE

Město Horažďovice prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Horažďovice pomoc seniorům, lidem, kteří nejsou schopni sami si zajistit, nebo prostřednictvím dalších osob (rodina, sousedé) nákup potravin, drogerie a léků. Zájemci mohou kontaktovat odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Horažďovice na telefonních číslech během pracovní doby: 371 430 530, 371 430 531, 371 430 532.

BLOVICE

Město nabízí zajištění nákupu, dovozu základních potravin a hygienických potřeb či léků pro seniory starší 70 let Pokud sami potřebujete pomoci nebo znáte ve vašem okolí někoho, kdo by potřeboval pomoc, volejte na čísla 371 516 165 nebo 371 516 138 od pondělí do pátku od 8:00 do 13:00 hodin.

KRALOVICE

Dům s pečovatelskou službou dlouhodobě zajišťuje roznáškovou službu pro seniory. V těchto dnech ji zajišťuje i pro nové zájemce. Kontaktujte sekretariát MěÚ Kralovice (373 300 261) nebo Kateřinu Roučkovou (ps7@pecovatelskasluzba.cz; tel. 373 396 717).

Služba je i v této době zajištěna personálně v dostatečné kapacitě, situace se ale může změnit. Občané (např. studenti), kteří by chtěli s roznáškovou službou pomoci, se mohou hlásit u Mgr. Roučkové.

NÝŘANY

Funguje pomoc osamělým seniorům, kteří nemají jinou možnost nákupu (nemohou požádat rodinu, sousedy, přátele či známé a nemají nasmlouvanou pečovatelskou službu). Platí ale i pro ty, kteří se ze zdravotních důvodů ocitli ve složité situaci.

Pokud máte o tuto pomoc zájem, volejte v pracovní dny v době od 8:00 do 11:00 hodin na telefonní číslo: 377 832 311 (případně 377 832 305, 377 832 310, 377 832 302)

PŘEŠTICE

Město oznamuje osobám starším 70 let samostatně žijícím na území města Přeštice a místních částí (Zastávka, Žerovice a Skočice) bez jiné možnosti obstarat si nezbytně nutné potraviny, že mohou využít možnosti objednat si nákup na emailové adrese: pecovatelskasluzba@prestice-mesto.cz nebo na telefonu 778 474 876.

Objednávka musí obsahovat tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, datum narození a telefonický kontakt. Objednávky zasílejte nebo telefonujte v pracovní dny od 8:00 do 10:00 hodin, nákupy budou realizovány tentýž pracovní den v odpoledních hodinách. O víkendu služba není poskytována.

SUŠICE

Oblastní charita Sušice informuje o službě Nákupy pro seniory +65. Zavolejte do nejbližšího střediska a pečovatelky odvezou nákup až domů.

Objednávky se přijímají od pondělí do pátku od 8:00 do 11:00 hodin, nákupy se rozváží ve stejné dny od 13:00 do16:00 hodin. Kontakty: Sušice – 731 402 919, Kašperské Hory – 731 596 448, Kolinec 731 402 912, Železná Ruda 731 669 955.

STOD

Pomoc pro seniory a lidi v karanténě vám poskytnou na telefonním čísle 379 209 481. Jedná se o nákup, vyzvednutí léků a podobně.

ZBIROH

Terénní pečovatelská služba Koloběh života nabízí pro seniory bezplatné zajištění nákupu a jeho dovozu, případně další potřebné služby. Telefony: 776 801 044, 792 339 310.

NEPOMUK

Město Nepomuk poskytuje v době trvání karantény pomoc osamělým seniorům při zajištění nákupu základních potravin, hygienických potřeb a zajištění nezbytných pochůzek, vyzvednutí léků. Služba funguje pondělí – pátek v době od  8:00 do 12:00 hodin. Telefon: 371 591 437, e-mail:  dd.nepomuk@iex.cz.

ŽELEZNÁ RUDA

Město Železná Ruda nabízí od pondělí 23. března svým občanům starším 65 let rozvoz obědů. Vařit bude místní školní jídelna a samotný rozvoz bude zajištěn vlastními silami, s pomocí dobrovolníků. Zájemci o obědy se mohou hlásit na telefonním čísle: 734 436 780. Nejaktuálnější informace najdou zájemci v aplikaci mobilní rozhlas.

PSYCHOLOGICKÁ POMOC

Všichni jsme se dostali do neznámé a stresující situace. Mnozí se s ní sami nedokážou vyrovnat a budou potřebovat také pomoc psychologa. Ministerstvo vnitra ČR zde zveřejnilo aktuální seznam poraden, kam je mozné se obrátit. 

MASARYKOVA UNIVERZITA

Na Masarykově univerzitě vzniklo Dobrovolnické centrum s 3000 dobrovolníky , kteří jsou rozeseti po celé ČR. Tito dobrovolníci nabízejí pomoc i v Plzeňském kraji, a to jednotlivcům i organizacím. Nabízejí zejména hlídání a vyučování dětí, pomoc při obstarávání potřeb seniorům, IT podporu a další.

Více informací najdete na webu munipomaha.cz, pro pomoc volejte na telefon: 549 498 800, 549 498 804, pište SMS: 775 855 633, 775 855 636 nebo na e-mail: pomoc@muni.cz.

Spustit audio
autor: Iva Kokešová|zdroj: Český rozhlas Plzeň

Související