Stará synagoga v Plzni - hvězda zrozená zpod nánosů špíny a prachu

31. srpen 2014

Naše výpravy za židovskými památkami opravenými díky projektu 10 hvězd nás dnes zavedou do Plzně. Tam Židé žili už od 14. století, vybudovali tam dvě synagogy, ale v roce 1504 město získalo právo Židy vypovědět, a tak tamní židovská obec i synagogy zanikly.

Znovu se Židé mohli v Plzni usazovat až po roce 1848 a svou první novodobou synagogu zde postavili v letech 1858-59. Dnes je známa pod názvem Stará synagoga a spolu se sousedním domem šámese byla celkově rekonstruována v rámci projektu 10 hvězd – Revitalizace židovských památek. Díky tomu vynikl její mimořádně krásný interiér, který byl desítky let ukryt pod nánosy špíny a prachu ve zdánlivě nezajímavé budově.

Málokdo v Plzni dnes ví, kde stojí Stará synagoga – byla totiž vybudována ve vnitrobloku mezi dnešní Americkou třídou a Smetanovými sady, takže z ulice není vidět. Slovo má architekt Jan Soukup, jehož ateliér byl generálním projektantem obnovy všech patnácti objektů revitalizovaných v rámci projektu 10 hvězd:

Stará synagoga v Plzni, vlevo je dům šámese

Jan Soukup: „Moc velkou radost jsem měl z plzeňské Staré synagogy, kterou považuji za kolébku té moderní židovské komunity v Plzni, protože se Židé do Plzně vraceli po několika stech letech a postavili si ji ještě z opatrnosti ve dvoře. Byla velmi zdevastovaná, od roku 1939 nebyla užívaná pro bohoslužebné účely. Podle několika barevných stop a starých fotografií se tam podařilo zrekonstruovat její barevnou tvář, která byla úplně jiná, než ta, kterou jsme viděli, když jsme tam přišli před čtyřmi lety.“

Čeho všeho se rekonstrukce synagogy týkala, uvádí předsedkyně Židovské obce Plzeň Eva Štixová.

Eva Štixová: „Úplně všeho, protože ta synagoga byla v dezolátním stavu. Byla opadaná omítka, lavice rozbité, musela se tedy udělat úplná generálka, podlaha nebyla skoro žádná, tak to se všechno opravovalo.“

Hvězda nad aronem ha-kodeš ve Staré synagoze v Plzni

Narozdíl od ostatních synagog opravených v rámci projektu 10 hvězd má plzeňská synagoga tu zvláštnost, že se v ní konají bohoslužby, protože v Plzni je funkční židovská obec.

Eva Štixová: „Nemáme svého rabína, ale v případě svátků zveme zemského rabína, který přijede.“

Stará synagoga v Plzni je zároveň jedinou synagogou z projektu 10 hvězd, ve které je trvale přítomna Tóra.

Eva Štixová: „Tóra se vnášela 18. června při otvírání synagogy, byl tady pan zemský rabín Sidon, a uzamkla se tady v aronu. A zrovna tak je Tóra ve Velké synagoze.“

Židovská obec Plzeň dosud slavila svátky ve Velké synagoze, která je druhou největší synagogou v Evropě a čtvrtou největší na světě. Pro bohoslužby současné plzeňské židovské obce je však příliš velká, a tak se Eva Štixová raduje z nových prostorů.

Eva Štixová: „Svátky slavíme, teď už je všechny budeme slavit ve Staré synagoze. Funguje to a je to dobře, že jsme tuto synagogu opravili, protože v té Velké synagoze těch 112 lidí nevypadalo dobře, kdežto tady je to skoro plné.“

Ve všech židovských památkách opravených v rámci projektu 10 hvězd je umístěna tematická expozice o judaismu. Jakou expozici najdeme v plzeňské Staré synagoze, uvádí koordinátor projektu 10 hvězd Jan Kindermann:

Šofar skutečný a dětský v expozici ve Staré synagoze v Plzni

Jan Kindermann: „Tam je expozice Židovské tradice a zvyky, protože je tam funkční židovská obec, tak se to hodilo, že to připomíná tradice a zvyky.“

Kromě Staré synagogy byl v Plzni díky projektu 10 hvězd opraven také dům šámese, o němž Eva Štixová říká:

Eva Štixová: „Dům šámese byl také opraven od základů, ale nebyl v tak hrozném stavu, jako ta synagoga. Dala se tam nová okna, omítka, podlahy, nahoře se zařídilo bydlení pro šámese, který by se měl starat o tuto synagogu. Šámes je něco takového jako sluha. Měl by pomáhat při svátcích panu rabínovi nalévat víno a starat se o synagogu – uklízet, zamykat, odemykat.“

Dům šámese v Plzni

Zatím se dům šámese využívá pro páteční modlitbu kabalat šabat. Ta se později bude odehrávat ve Staré synagoze, až bude zcela dokončena její rekonstrukce. Přízemí domu šámese bude v budoucnu využíváno k výuce judaismu a hebrejštiny.

Spustit audio