Termálních pramenů mají Karlovy Vary desítky. Lidé z nich znají jenom zlomek

2. červen 2017
Geolog Tomáš Vylita

Málokdo zná podloží české lázeňské metropole on. Není se čemu divit. Nejenom, že se narodil a celý život žije v Karlových Varech, ale především je geologem. Tomáš Vylita díky tomu poznal karlovarské podzemí tak, jak současná věda umožňuje.

Vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, postgraduálně pak obor aplikovaná hydrogeologie. Přes 10 let byl ředitelem Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád v Karlových Varech, následně působil v Referenčních laboratořích přírodních léčivých zdrojů.

Dnes je Tomáš Vylita členem Balneologického institutu. Jeho posláním je výchova a vzdělávání v oblasti balneomedicíny, zvyšování vzdělanosti v lázeňství a využití vědeckých poznatků v lázeňské praxi.

Po svém otci před několika lety převzal rodinnou firmu, která se specializuje na hydrogeologii, inženýrskou geologii a balneotechniku. Zaměřuje se především na průzkumné a posudkové práce v ochranných pásmech minerálních vod po celé republice i v zahraničí.

Publikoval rovněž řadu prací o karlovarských vřídlovcích a o ochraně minerálních vod.

Jsou Karlovy Vary z pohledu geologa výjimečné? Proč a jak dlouho existují ochranná pásma vodních zdrojů? Kolika prameny se vlastně lázeňská metropole může chlubit? A jaký názor má názor na současnou podobu Vřídelní kolonády?

Poslechněte si celý rozhovor s geologem Tomášem Vylitou.