Třetí odboj na Klatovsku představuje nová publikace

29. březen 2015
Zprávy , Zprávy

Fotografie, vzpomínky přímých účastníků a jejich rodinných příslušníků, dokumenty nebo třeba i osobní dopisy z vězení - to vše obsahuje nová publikace, kterou vydalo město Klatovy ve spolupráci s Konfederací politických vězňů. Jmenuje se Třetí odboj na Klatovsku a Domažlicku a nabízí zatím nejucelenější zpracování tématu třetího odboje v regionu, včetně seznamu politických vězňů z let 1948 až 1989.

„V první části shrnuje to nejdůležitější z dějin třetího odboje na Klatovsku. To znamená převody na Šumavě, ale i pohled na druhou stranu, tedy represivní bezpečnostní složky státu. A ve druhé polovině v přehledné tabulce shrnuje více než 460 jmen lidí, lidských osudů z Klatovska, částečně i Domažlicka, kteří byli postiženi v letech 1948 až 1989 z politických důvodů. Byli vězněni, perzekuováni, někteří bohužel i v trestu absolutním museli opustit tento svět,“ představuje novou publikaci historik Lukáš Kopecký.

V tabulce je 462 jmen odsouzených

Ve zmíněné tabulce jsou nejen jména odsouzených, ale například i výše jejich trestů, místo věznění nebo zaměstnání před uvězněním a po něm.

„Jmenný seznam účastníků, který vypracoval pan Wiendl, to je něco, o co se pokoušely Konfederace politických vězňů, resp. pobočky na území České republiky, už delší dobu, ale vlastně to nikdo nikdy nedodělal v rámci České republiky. Možná, že se v budoucnu ukáže, že to bude jeden z těch nejpodstatnějších příspěvků tohoto sborníků. Byť zdánlivě to vypadá, že se jen přepíšou jména, ale práce je to opravdu náramná, “ oceňuje tabulku Martin Tichý z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Zmiňovanou tabulku sestavil člen druhého i třetího odboje František Wiendl: „Celkem se podařilo dát dohromady 462 odsouzených, ale já odhaduji, že těch lidí mohlo být dvakrát tolik, protože se nedožili už konce totality a nám se ztratili z doslechu, protože jsme se vzájemně neznali. Nikdo se s tím nechlubil, že dělá v odboji. Takže my jsme se neznali a tím pádem nebylo možné všechny lidi odhalit,“ upřesňuje František Wiendl.

„Jsem za to rád, že to takhle vyšlo mezi lidi a můžou si o tom něco přečíst. Jsou tam zajímavé věci. Tabulka je velmi stručná, ale skutečně je třeba se zamyslet nad každým jménem. Položky jsou očíslované, je jich 462 a co položka, co jméno, to osud nejenom toho vězně, ale celé rodiny, protože ještě dlouho po 50. letech, v 60. letech a dále byly tyto rodiny pronásledované a byla jim znemožněna nějaká lepší existence," dodává František Wiendl, který je v současné době předsedou klatovské pobočky Konfederace politických vězňů.

Publikaci Třetí odboj Klatovska a Domažlicka získají zájemci například v městském infocentru Klatovy.

autor: en
Spustit audio