Třetí Píseň o Hospodinově služebníku

15. duben 2012
Na křesťanské vlně Plzně

Izajáš 32. díl; Biblický text: Izajáš 50,4-11; Host pořadu: Ivana Gabriela Vlková

V Křesťanské vlně pokračujeme v rozhlasovém probírání starozákonní knihy Izajáš. Tentokrát to bude úsek z 50. kapitoly, verše 4-11, tedy třetí Píseň o Hospodinově služebníku.

Postava služebníka zde dostává nové rysy, objevuje se motiv poslušnosti a utrpení. Objevuje se také slovo "učedník", které nabývá v kontextu Deuteroizajáše zvláštní význam. Píseň je jakousi přípravou na vrcholnou pasáž věnující se Hospodinovu služebníku, která se nachází
v 53. kapitole knihy.

Průvodcem je Ivana Gabriela Vlková, děkanka Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Sestru se mi nikdy nepodařilo dočíst. Citlivého člověka jsem poslechla až do konce.

Iva Jonášová, ředitelka Vývoje a výroby

citlivy_clovek.jpg

Citlivý člověk

Koupit

Nový román českého básníka, prozaika, překladatele a publicisty, ve kterém se prolínají groteskní a tragické prvky a který vypráví příběh ze žhavé současnosti. Jáchym Topol získal za tento titul Státní cenu za literaturu.