Třiasedmdesát ledových dní pražských a ledová povodeň roku 1784

16. únor 2024

Dne 30. ledna roku 2004 objevili potápěči při kontrole pilířů Karlova mostu torzo sochy anděla. Na vltavském dně leželo 220 let, od ničivé únorové povodně roku 1784.

Jak se později zjistilo, anděl býval součástí sousoší svatého Václava, které stávalo nad osmým pilířem Karlova mostu. Dnes je uložené v lapidáriu Národní galerie a na jeho místě byste našli sochu sv. Ludmily. Proč? Protože v roce 1784 byl Karlův most i se svatováclavským sousoším silně poškozen tzv. ledovou povodní. Poničená socha byla odvezena a později nahrazena. 

Sopečný smog, mráz, sníh a led

Část řetězce kráterů Lakagígar, svědectví o výbuchu islandské sopky Laki v roce 1783

Co se tehdy stalo? Všechno začalo vlastně už v červnu roku 1783. Tehdy na Islandu vybuchla sopka Laki, která byla aktivní ještě několik měsíců poté. Do atmosféry se dostalo ohromné množství plynů, především oxidu siřičitého, ale také fluorovodíku a chlorovodíku. Po kontaktu s vodními parami vznikla jedovatá mračna, která zakrývala značnou část Evropy. Tento smog nejen že otrávil mnoho zvířat a lidí na Islandu a Britských ostrovech, ale také výrazně ochladil klima na severní polokouli. Především v Evropě a severní Americe. Zima na přelomu let 1783 a 1784 byla nebývale krutá.

Po celé Evropě se dochovaly zprávy o silných mrazech a přívalech sněhu. Například v Dánsku zamrzla úžina mezi ostrov Funen a Zéland, takže ji bylo možné přejet s povozem. V Čechách začalo mrznout a sněžit už v půlce listopadu a zima se držela dlouho do jara. V Klementinu tehdy naměřili 73 ledových dní v řadě. Všechny vodní toky a nádrže byly zamrzlé. Například led na Vltavě u Mělníka měl podle dobových svědectví sílu kolem jednoho metru! I v nížinách bylo kolem půl metru sněhu, ve vyšších polohách několik metrů.

Povodeň v Praze v roce 1784 na vyobrazení B. Wincklera

Když v únoru pukaly ledy…

A pak přišel konec února a s ním rychlá výrazná obleva. Teploty vyrazily nad nulu a začalo pršet. Podle klementinské řady byl 26. a 27. února objem srážek doslova extrémní – 27. února teplota vystoupala až k devíti stupňům. Sníh rychle mizel a měnil se ve vodu, která vše zaplavovala. Nejhorší bylo, že na řekách začaly pukat ledy. Masa vody z tajícího sněhu a veliké ledové kry braly dřevěné i kamenné mosty, zaplavovaly města a vesnice, kde strhávaly domy. Vše se seběhlo tak rychle, že lidé nestačili utíkat do bezpečí a záchranu museli hledat na střechách a stromech. Přesto mnozí přišli o život. Podle dobových záznamů se voda dostala i na místa, kde nikdy dříve nebyla a kde s ní nikdo nepočítal. To jen zvýšilo počet obětí. Ledová povodeň leckde dosáhla na úroveň tisícileté povodně z roku 2002. Co do dynamiky ji na mnoha místech předčila.

Velká povodeň ve Würzburgu v únoru 1784

… řítily se domy, jezy, mosty

Symbolem zimní povodně roku 1784 je už zmíněné částečné stržení Karlova mostu. Došlo k němu 28. února 1784, kdy ledové kry podemlely 6. mostní pilíř a dalších pět pilířů a tři oblouky poškodily. Do vln se tehdy zřítila strážní budka s pěti vojáky. O den později se rozlomilo sousoší svatého Václava a jeden z andělů padl na dno, kde ležel dalších 220 let. Povodeň zničila pražské jezy, které byly důležité pro chod pražských mlýnů a pekáren. Voda také lidem sebrala palivové dříví. Situace nejen v Praze byla velmi vážná, zvlášť když se po dvou dnech zima vrátila a rozlitá voda zamrzla.

K. Salzer, Oprava Karlova mostu po povodni v roce 1784

Podobný průběh měly poslední únorové dny roku 1784 také na dalších místech střední a západní Evropy. V Kolíně nad Rýnem je tato povodeň považována za nejhorší zaznamenanou. Hladina Rýna tehdy stoupla o deset metrů a rozlámané kry strhly desítky domů včetně městských hradeb, podobně řádil Neckar, Dunaj, Mohan a mnohé další řeky. I když jde o událost 240 let starou, odborníci její průběh stále zkoumají. Protože – co kdyby se někdy zopakovala…?

autoři: Veronika Kindlová , frv
Spustit audio

Související