U Plas vzniká soustava tůní na záchranu obojživelníků

29. září 2011

Ochránci přírody budují u Lomničky nedaleko Plas na severním Plzeňsku rozsáhlou soustavu tůní pro obojživelníky. Projektem se snaží o obnovu biotopů, ve kterých se ohrožení živočichové vyskytují. Do tůněk chtějí navrátit původní mokřadní faunu a floru. Hloubka čtyř tůní propojených mělkými koryty je zhruba 60 centimetrů, na jaře jejich břehy ochránci osází bahenními rostlinami.

Pro soustavu tůní vybrali ochránci přírody nevyužívanou mokřadní lokalitu na území vesničky Lomnička u Loman, čtyři kilometry západně od města Plasy. Rozsáhlé mokřady se rozkládají u tamního Lomanského rybníka. Tůně se podařilo vybudovat díky vstřícnosti Lesů ČR, kteří jsou majiteli pozemku.

Nová soustava o rozměrech zhruba deset krát 15 metrů by měla pomoci populaci čolka obecného, skokana hnědého a ropuchy obecné. Navazovat na to ale budou i plazi, například užovka, která se živí pulci, zkvalitní se také stanoviště hmyzu a ptáků. Součástí projektu je i umístění naučných tabulí u lokality, v jejíž blízkosti se nachází Naučná stezka Ludvíka Očenáška i hájovna s Muzeem těžby borové smoly.

Čolek obecný

Obojživelníci patří většinou mezi chráněná zvířata, vážně ale ubývá jejich přirozené prostředí. Podle odborníků není už tak velkým problémem znečištění, ale hlavně ztráta zimovišť a míst pro jejich rozmnožování a migračních tras. Je tomu tak kvůli stavbám silnic a zástavbě krajiny. Život obojživelníků je ve většině případů spojen s existencí mokřadů a právě ty patří k nejohroženějším biotopům v Evropě.

autor: Směna ČRo Plzeň | zdroj: ČTK
Spustit audio