U silnic první třídy v Plzeňském kraji stojí vozíky s billboardy. Reklamu u silnic přitom zakazuje zákon

3. březen 2020 15:35

Ani dva a půl roku po zákazu billboardů u dálnic a silnic první třídy, nejsou silnice první třídy v Plzeňském kraji bez reklamy. Billboardy zakázal zákon o pozemních komunikacích, který stanovil ochranné pásmo 50 metrů.

Na základě podnětů vyzval krajský úřad vlastníky reklamních zařízení, aby tyto nosiče reklamy odstranili. Přestože jich většina zmizela, i dnes billboardy u silnic najdeme. Například u silnice 27 z Plzně do Klatov billboardy jsou až na výjimky v zastavěných územích, což je povolené. Jenže jsou tu i billboardy jiné. Ty stojí mimo obce, většinou v poli u silnice a jsou upevněné na valníku nebo kovové konstrukci na kolečkách.

„V tomto pásmu by neměla být žádná reklamní zařízení, která nejsou povolena. Krajský úřad Plzeňského kraje jako příslušný silniční správní úřad nikdy nepovolil takovéto reklamní zařízení,“ řekl vedoucí plzeňského krajského odboru dopravy a silničního hospodářství Dušan Pakandl.

Takové vozíky jsou například za Horní Lukavicí nebo u odbočky na Chlumčany, kde jsou dokonce převrácené, zřejmě od silného větru. Billboard na kovové konstrukci na kolečkách stojí i kousek od Klatov, a na konstrukci je dokonce uvedené i telefonní číslo. Na něm se po několika dnech ozval pan Lukeš. Na dotaz ohledně umístění billboardů reportéra Lukáše Miloty odpověděl, že zákon neporušuje, zároveň ale připustil, že vozíky jsou blíž než 50 metrů od středu vozovky a že mění polohu. Dodal, že prodává reklamní plochu a zadavatel reklamy si vozíky na vlastní riziko posune blíž k silnici. Billboardy prý plánuje odstranit.

Mezera v zákoně i vynalézavost pronajímatelů reklamních ploch

Podle Dušana Pakandla krajský úřad pravidelná šetření objížděním komunikací nedělá. To je věcí majetkového správce Ředitelství silnic a dálnic nebo Policie České republiky. Na podněty o porušení zákona o pozemních komunikacích už ale reagovat musí.

„U vozíků máme problém, že v případě, když nám dojde podnět, učiníme šetření a učiníme výzvu k odstranění reklamního zařízení, ale pokud dojde k přemístění takového vozíku byť o deset metrů dál na jiný pozemek, tak se v podstatě jedná už o jinou reklamu a celý proces je opakován. Samostatně je řešeno samotné sankční řízení, které je realizováno obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Je velice těžké sankcionovat něco, co tam není na základě podkladů, kdy tam něco bylo. A když se to vrátí na jiné místo, je to už nový skutek,“ vysvětlil Dušan Pakandl.

Napevno usazených billboardů je skutečně u silnice I/27 z Plzně do Klatov minimum. Jeden je ale u odbočky na Chlumčany, který je zasazený do betonových bloků. „Je to plocha, kterou jsme s úřadem diskutovali, když vešla v platnost novela zákona o pozemních komunikacích, že ji máme v plánu na odstranění, protože víme, že podle nového zákona je v rozporu, ale přesný datum stanovený nebyl. Pokud na to bude tlak, nemáme problém ji odstranit,“ odpověděl na otázku, proč je stále billboard u silnice, Radek Novák, ředitel firmy, která tuto reklamní plochu vlastní.

autoři: Lukáš Milota , jik | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio