Učni skládají závěrečné zkoušky. I přes dlouhý výpadek praxe, jsou velmi úspěšní

28. červen 2021 12:10, aktualizováno

Absolventi posledních ročníků učňovských oborů přišli z důvodu pandemie koronaviru o část praktické výuky. I přesto většina škol hodnotí výsledky jako zdařilé. Zatím stoprocentní úspěšnost hlásí Střední odborné učiliště stavební v Plzni, kde závěrečné zkoušky dokončují budoucí instalatéři.

Na složení praktické zkoušky mají studenti dva dny. Každý den šest hodin. Mistr odborného výcviku Zbyněk Vaňous nemá o úspěch svých studentů u zkoušky žádné obavy. „S kluky chodím pravidelně na stavbu. Všechna témata jsme probrali a já si myslím, že jsou plnohodnotně připraveni do praxe,“ vysvětlil Zbyněk Vaňous.

Ani učňům složení praktické zkoušky nepřipadá složité. Praxe jim však během pandemie chyběla. Na Středním odborném učilišti stavebním v Plzni skládá letos závěrečnou zkoušku téměř 100 studentů. Kvůli nepříznivým studijním podmínkám během koronaviru však byla zkouška upravena.

Školy si mohly vybrat mezi ústní a písemnou závěrečnou zkouškou

Povinnou zůstala pouze zkouška praktická. Školy si následně samy mohly zvolit mezi písemnou či ústní zkouškou. „My jsme zvolili zkoušku ústní. V tuto chvíli ústní zkoušku mají všichni absolventi a praktickou zkoušku dokončují už jen někteří žáci oboru instalatér,“ doplnil ředitel SOU stavební Plzeň Miloslav Šteffek. Úspěšnost se nevymyká trendu posledních let. Některé praktické zkušenosti však studentům podle ředitele školy chybí.

V praktické části uspěli všichni žáci Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni. „Výsledky jsou o něco lepší díky tomu, že studenti nekonali písemnou zkoušku, u které většinou bývají problémy,“ uvedl ředitel SOUE Plzeň Jaroslav Černý. Podle informací z plzeňského hejtmanství zvládají studenti z ostatních učilišť v regionu závěrečné zkoušky dobře a neobjevuje se větší počet neúspěšných žáků než v předchozích letech.

autoři: Martina Klímová , Iva Štěpánková | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio