Učni v Plzni mají novou halu pro praktický výcvik

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Stavební učební obory moc netáhnou. Alespoň v Plzeňském kraji to už několik let platí. Možná to změní nová výuková hala, ve které jsou speciální dílny vybavené moderními stroji a pomůckami

Moderní hala pro praktický výcvik učňovských oborů ve stavebnictví slouží nově studentům na Středním odborném učilišti stavebním v Plzni. Bude na praktickou činnost v oboru připravovat truhláře, instalatéry, malíře a lakýrníky.

„Dlouhodobě se snažíme různými prostředky podporovat technické obory, ale právě tahle cesta je ta správná. Moderní hala, která žáky připraví na vstup do reality, ukáže jim, jak jejich obor v reálu funguje, to je to, co technické obory potřebují,“ řekl hejtman Josef Bernard.

Dosud žáci stavebního učiliště chodili na praxi na čtyři místa – do Borské, Harantovy, Jateční a Křimické ulice. Prostor pro odborný výcvik byl dlouhodobě nedostatečný. Proto se vedení učiliště intenzivně situací zabývalo několik let. Po řešení komplikovaných majetkoprávních vztahů, byla provedena řada studií a následná projektová dokumentace. Poté podala škola žádost o dotaci.

V moderní hale je ruční truhlářská dílna, strojní truhlářská dílna, instalatérská dílna a pracoviště malířů a lakýrníků. Propojení dílen v areálu umožňuje spolupráci odborného výcviku s teoretickým vyučováním, nabízí také možnost spolupráce se základními školami a firmami. Žákům přináší komfort bez přesunu po městě, mohou se stravovat ve školní jídelně učiliště a dochází také ke zjednodušení logistiky při rozvozu materiálu.

Výstavba haly trvala pouhý rok. Celkové náklady na realizaci dosáhly 45 milionů, z toho vnitřní vybavení činí náklad 3,5 mil., Plzeňský kraj podpořil projekt částkou 4,8 mil. Kč. Větší část nákladů pak škola pokryla dotací z Integrovaného regionálního programu.