Unikátní Letní školy experimentální chirurgie se v Plzni účastní desítky českých i zahraničních mediků

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Studenti medicíny operují v Plzni přeštická prasata. V rámci mezinárodní letní školy experimentální chirurgie, kterou už posedmé pořádá Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, zkouší budoucí lékaři jednoduché i složité operace

Budoucí lékaři z Česka i ze zahraničí zkouší jednoduché, ale i složitější chirurgické zákroky v Biomedicínském centru, a to v rámci 7. ročníku Letní školy experimentální chirurgie, kterou pořádá Univerzita Karlova na Lékařské fakultě v Plzni.

„Studenti se tu učí v obecné rovině preparování a současně potom i práci s tkáněmi, které jsou velmi blízké humánnímu organismu. Pracujeme asi se čtyřicetikilovými prasaty domácími, které jsou v celkové anestezii a která se vlastně již s té anestezie neprobudí, to znamená, že nedochází k žádnému utrpení zvířat. Při práci se zvířaty se držíme zásadou tří R. První R je redukce, to znamená snížení počtu zvířat. Druhé R je refinement - zjemnění, pracovat se zvířetem tak, aby nepociťovalo bolest. A poslední R je replacement - nahrazení. To znamená, že v případě, že můžeme výsledku docílit prací, místo s prasetem, s takzvaným nižším, jako je třeba myš, tak bychom to měli udělat,“ popsal vedoucí týmu letní školy experimentální chirurgie Václav Liška.

Studenti medicíny operují v Plzni přeštická prasata. V rámci mezinárodní letní školy experimentální chirurgie, kterou už posedmé pořádá Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, zkouší budoucí lékaři jednoduché i složité operace

Jedním ze studentů, který se letní školy účastní, je i Maxim Sirotin. „Jsem z Prahy, z první lékařské fakulty, a právě jsem skončil 5. ročník. Jedním z hlavních důvodů, proč jsem tenhle kurz navštívil, je to, že to vnímám jako skvělý základ pro budoucí chirurgickou kariéru. Konec konců se tady dostanu k výkonům, ke kterým se většina lidí jen tak nedostane,“ uvedl medik.

Budoucí lékaři mohu na letní škole získat jedinečné zkušenosti

Letos Lékařská fakulta UK vybrala 31 účastníků, mezi nimi jsou kromě studentů z České republiky také medici z Belgie, Francie, Běloruska nebo Řecka. O tuto letní školu, která je jediná svého druhu v Česku, je každoročně velký zájem. „Tato škola je unikátní. V běžné výuce v podstatě k těmto zkušenostem nedochází a nelze je v České republice ani v zahraničí nijak získávat,“ dodal Václav Liška.

Původně byl letošní sedmý ročník letní školy kvůli koronavirové pandemii v ohrožení. „Koronavirus to hodně zkomplikoval. Naštěstí se opatření ale začala uvolňovat. Potom už nám to komplikovaly jen zavřené hranice. Kvůli tomu bohužel nemohli přijet někteří účastníci ze třetích zemí,“ vysvětlila Jitka Černohousová ze zahraničního oddělení plzeňské lékařské fakulty.

Letní škola experimentální chirurgie potrvá v Biomedicínském centru v Plzni do pátku, kdy studenti obdrží na plzeňské radnici certifikát o absolvování.