Unikátní sekvenátor DNA třetí generace pomůže vědcům v Plzni zkoumat důkladně dědičnou informaci v buňkách

16. květen 2018
Nový sekvenátor DNA třetí generace získalo jako první v ČR Biomedicínské centrum lékařské fakulty v Plzni. Využit bude především při studiu šíření antibiotické rezistence nebo při sledování šíření původce tuberkulózy a některých virů

Biomedicínské centrum lékařské fakulty v Plzni má jako první v Česku k dispozici sekvenátor DNA třetí generace. Ve srovnání s dosavadními sekvenátory umožní toto unikátní zařízení velmi důkladně a podstatně rychleji zkoumat dědičnou informaci v buňkách. Vědcům poslouží při studiu stále větší odolnosti bakterií vůči antibiotikům. Budou také zkoumat šíření tuberkulózy a některých virů. 

„Tento sekvenátor nám umožní získat informace o sekvencích DNA, to znamená o naší genetické výbavě, tak abychom byli schopni toto využít především pro léčbu, případně prevenci nemocí. Právě tento sekvenátor je novou technologií, která umožňuje zrychlit celý proces sekvenace a především ho také zlevnit. Během několika hodin, případně jednoho až dvou dnů budeme schopni popsat mikroby, které například způsobují infekce, které jsou rezistentní na dostupná antibiotika, budeme schopni popsat jak se tyto bakterie šíří a navrhnout správnou antibiotickou terapii,“ vysvětlil mikrobiolog a manažer Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jaroslav Hrabák.

Uvnitř přístroje je robotická část

Samotné čtení genetické informace se podle Jaroslava Hrabáka odehrává na speciálním čipu o rozměrech zhruba centimetr krát centimetr a půl, a na této malé ploše je asi jeden milion jamek, v každé z nich je jediná molekula DNA. Následně během sekvenace, robot zpracuje příslušný vzorek a přenese čip pod kameru a laser, a bude sledovat, jak probíhá sekvenace DNA.

Nový sekvenátor DNA třetí generace získalo jako první v ČR Biomedicínské centrum lékařské fakulty v Plzni. Využit bude především při studiu šíření antibiotické rezistence nebo při sledování šíření původce tuberkulózy a některých virů

S jakým biologickým materiálem přístroj pracuje, popsal opět mikrobiolog Jaroslav Hrabák: „ V našem případě jsou to různé stěry, výtěry, či bakteriální kultury. Může to být dokonce i krev, pokud budeme testovat virovou nukleovou kyselinu.“

V budoucnu chtějí plzeňští vědci pomocí sekvenátoru DNA třetí generace zkoumat i vývoj nádorových buněk. Přístroj budou využívat domácí i zahraniční vědci, sloužit má i mimoplzeňským lékařským fakultám a fakultním nemocnicím.