Úspěšný absolvent univerzity je pro nás tou nejlepší reklamou

Nový rektor Západočeské univerzity v Plzni Doc. RNDr. Miroslav Holeček vidí největší klad v tom, jak rozličné obory je možné v Plzni studovat. Zároveň se ale svým způsobem jedná o určitý handicap…

Pochází z Frýdku (nikoli Frýdku-Místku, což v rozhovoru svérázně zdůvodnil) a do Plzně ho po studiu na pražské Matematicko-fyzikální fakultě nabídka práce ve Škodovce.

Na univerzitu přišel učit v roce 1996 a později stál u zrodu jednoho z důležitých center – výzkumného centra Nové technologie, jehož ředitelem se v roce 2007 stal. Už jako kluk prý věděl, že chce být výzkumníkem, případně objevitelem.

Každý rád učí, bádá, zkoumá, ale do manažerské funkce se příliš nehrne. I Miroslavu Holečkovi dělalo problém opustit část své přednáškové a výzkumné činnosti na úkor práce rektora. Povedlo se mu ale ponechat si alespoň jednu přednášku týdně, aby neztratil kontakt se studenty.

Do řad studentů Západočeské univerzity by rád přijal více zájemců ze zahraničí a nabídl jim kvalitní výuku s odpovídajícím zázemím. Klíčové jsou pak mezioborové spolupráce, tedy využití odborníků napříč fakultami a centry. Na realizaci takových plánů má k dispozici funkční období do konce února 2019.

První čtyři písmena jeho příjmení se shodují s příjmením prvního rektora ZČU Jiřího Holendy. Mají na některé věci na univerzitě podobný názor? Jakou silnou stránku a jaký slabý článek si na univerzitě uvědomuje? A kam bude vysokoškolské studium na západě Čech směřovat v nejbližším období?

Také na tyto otázky odpovídá nový rektor ZČU v Plzni Miroslav Holeček v rozhovoru s moderátorem Stanislavem Juríkem, necelé tři týdny poté, co nastoupil do funkce.

Poslechněte si celý rozhovor!