Uživatelé městské teplárny budou zvýhodněni

23. září 2002
Zprávy , Zprávy

Město Plzeň chce finančně zvýhodnit majitele domů, firmy a velké investory, kteří budou využívat při svém podnikání městskou teplárnu. Hlavním důvodem je přinutit podnikatele, aby méně znečišťovali životní prostředí města. Rada tuto obecně závaznou městskou normu schválila a doporučila zastupitelům. Vyhláška určuje území podle podporovaného způsobu vytápění.

Teplo z centrálního zdroje městské teplárny je preferováno, protože je ekologické a výrazně levnější než u plynových kotelen. Teprve poté, když firma nebo občan prokáže, že by jeho připojení k centrálnímu zdroji bylo neekonomické, nebo technicky obtížné, dá stavební úřad souhlas s plynovým vytápěním. Zcela na vůli občanů jsou alternativní zdroje vytápění jako jsou tepelná čerpadla, solární systémy a kotelna na biomasu.

topení

Vedení radnice je toho názoru, že když už městská teplárna buduje nákladné primární rozvody centrálního vytápění ve městě, musí být snaha připojit na tuto páteřní linii co nejvíce odběratelů, protože se tím snižují provozní náklady.

autor: ľsm
Spustit audio