V Chotíkově u Plzně se sešli zastánci a odpůrci chystané spalovny

26. leden 2012

Ekologická a občanská sdružení se opět pokusila zabrzdit plánovanou stavbu spalovny komunálního odpadu v Chotíkově u Plzně. Zařízení za zhruba 2,5 miliardy korun chce na místní skládce postavit do roku 2015 Plzeňská teplárenská. V kulturním domě v Chotíkově se střetli zastánci a odpůrci spalovny, a to při veřejném projednávání posudku vlivu stavby na životní prostředí.

Veřejného projednání v Chotíkově se zúčasnilo zhruba 60 občanů. Vystoupili především zástupci pěti občanských a ekologických sdružení, která podala námitky k posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Jednou z odpůrkyň spalovny je také Kateřina Moučková, která žije v Chotíkově od narození a obává se, že spalovna zhorší už tak znečištěné a nezdravé ovzduší v Plzni a okolí.

Podle sdružení Plzeňané proti spalovně Chotíkov není třeba spalovnu stavět, protože Plzeň může využít nabídku Sokolovské uhelné na spalování odpadu v jeho plynárně. Sdružení také navrhlo vybrat lokalitu, kde je železniční vlečka. Obává se totiž, že v souvislosti se vznikem spalovny se zvýší doprava, která bude mít negativní dopad na životní prostředí.

Veřejné projednání záměru plánované spalovny komunálního odpadu v Chotíkově u Plzně

Naopak zpracovatelé posudku vlivu na životní prostředí tvrdí, že spalovna bude mít zcela nepatrné dopady na zdraví a ekologii. Podle Karla Vurma, který zpracoval dokumentaci k očekávaným vlivům, spalovna nepřekročí povolené normy. Zastánci spalovny poukazují také na to, že skládky u Plzně jsou přeplněné a není kam odpad ukládat. Navíc odpad poslouží k výrobě tepla a elektřiny.

Všechny připomínky, které na jednání v Chotíkově zazněly, teď musí zpracovatel posudku zahrnout do deseti dnů do stanoviska k dopadům záměru na životní prostředí. Krajský úřad v Plzni pak nejdéle do 22.února vydá ke spalovně buď kladné nebo záporné stanovisko. Na spalovnu už je vydáno nepravomocné územní rozhodnutí, v současné době běží na krajském úřadě odvolací řízení.

Spalovnu podporují Plzeňský kraj, Plzeň i Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Teplárna podala už loni v červnu žádost o dotace z operačního programu Životní prostředí a čeká na rozhodnutí.

autor: lum
Spustit audio