V Dobřanech se zabydluje šest divokých koní

Exmoorský pony
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Exmoorský pony

Do ohrady na Šlovickém vrchu u Dobřan bylo vypuštěno šest hřebečků exmoorských ponyů. Přirozeným spásáním pomohou udržovat unikátní biotop se zvláště chráněnými živočichy.

Do Dobřan na Plzeňsku přijelo v neděli v podvečer šest divokých koní. Budou spásat Šlovický vrch, kde býval tankodrom. Ten se díky výskytu chráněných živočichů zařadil na seznam evropsky významných lokalit Natura 2000 a koně pomůžou tento biotop udržovat. Koně jsou potomky zakládajícího stáda, které docestovalo do rezervace velkých kopytníků ve středočeských Milovicích v roce 2015. Za několik let dobřanští zastupitelé rozhodnou, jestli v biotopu přibydou další zvířata, například kozy.

Koně plemena exmoorský pony dorazili na Šlovický vrch před pátou odpoledne a z přívěsu se jim ze začátku moc nechtělo. Pak se ale osmělili a za chvíli už v aklimatizační ohradě, kde si budou měsíc zvykat na nové prostředí, začali spásat trávu. Jak říká správce lokality Šlovický vrch Ondřej Peksa, jsou tu právě kvůli tomu, aby se v chráněném území udržela rozmanitost rostlin a živočichů. „Účelem je držet na uzdě přírodní postup, kterým se holá půda mění na les. Krajina začne postupně zarůstat travou, keříky a nakonec stromy. V našich podmínkách by tedy vznikl les, ten má svoji květenu a zvěř, která je specifická. Ale my tady chceme udržet právě faunu a flóru, typickou pro otevřená stanoviště. Proto potřebujeme růst regulovat spásáním,“ vysvětlil.

Koně spasou agresivní trávy a ochrání vzácné rostliny

Na Šlovickém vrchu je celá řada velmi vzácných živočichů a rostlin. „Je tady žabka Kuňka žlutobřichá, korýši listonoh letní a žábronožka letní, kteří žijí ve vysychajících loužích, z bylin hrachor trávolistý a bělolist žlutavý, to jsou ohrožené druhy naší květeny,“ vyjmenoval Ondřej Peksa. A právě těmto druhům pomáhá přežít exmoorský ponny. „Divocí koně z Exmooru neprošli žádným šlechtěním, vyskytují se v Anglii ve volné přírodě, kde se o ně nikdo nestará, a pasou se jinak než domácí zvířata. Nejdříve spasou ty nejhorší druhy trav a postupně vysvobodí kvetoucí byliny ze sevření agresivních rostlin,“ objasnil Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina.

V současnosti jsou divocí koně z Exmooru na pěti lokalitách v České republice a společnost Česká krajina registruje řadu dalších zájemců. Například na Karlovarsku jde o několik lokalit v okolí Doupovských hor. Na Šlovickém vrchu mají koně přístřešek, napajedlo, a běhat budou po zhruba 30 hektarovém území oploceném elektrickým ohradníkem. To zůstane nadále přístupné veřejnosti, která bude mít na očích desítky cedulí, upozorňujících na zákaz krmení.

Spustit audio
autoři: Jana Kosová, Michaela Svobodová|zdroj: Český rozhlas

Související