V lužanském zámku se udělovaly prestižní literární ceny

Lužany

Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových včera v Lužanech na jižním Plzeňsku udělovaly prestižní literární ocenění. Cenu Josefa Hlávky pro rok 2010 za původní knižní práci vědecké a odborné literatury převzali autoři tří vědeckých publikací. V kategorii vědy společenské získala ocenění Jana Hubková za knihu Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. V kategorii vědy o neživé přírodě dílo Ivana Pelanta a Jana Valenty Luminiscenční spektroskopie. V kategorii vědy lékařské získali ocenění Daniel Nalos a Dušan Mach za knihu Periferní nervové blokády.

Jako nejlepší ze společenských věd bylo oceněno dílo Jany Hubkové Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky o době počátku třicetileté války. Podle anotace autorka na základě studia dobových pramenů představuje historii a funkce letáku jako komunikačního média v českém a německém jazykovém prostoru, součástí práce jsou soupisy více než čtyř stovek letáků.

V oboru věd o neživé přírodě získal ocenění Ivan Pelant a Jan Valenta za dílo Luminiscenční spektroskopie II. - Nanostruktury, elektroluminiscence, stimulovaná emise. Práce navazuje na předcházející díl vydaný v roce 2006 a přehledně zpracovává celosvětový dynamický vývoj v oboru nanotechnologií z hlediska optických vlastností polovodičových nízkodimenzionálních struktur.

Cenu nadace za lékařskou práci získal Daniel Nalos, Dušan Mach a kolektiv autorů za knihu Periferní nervové blokády pro klinickou praxi včetně ultrazvukového navádění. Kniha od týmu předních anesteziologů přináší komplexní přehled možností regionální anestezie periferních nervů.

Druhým rokem se v Lužanech uděluje také na památku významného ekonoma Cena Milana Sojky. Udělují ji společně Národohospodářský ústav Josefa Hlávky a Vysoká škola ekonomie a managementu. Toto ocenění letos získal Josef Benda za publikaci Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989. Rozsáhlá kniha obsahuje mimo jiné legislativní rámec a pojednání o restitucích majetku bývalých šlechtických rodů v letech 1989 - 2010, rozebírá několik konkrétních případů a obsahuje chronologii restitučních kauz mezi roky 1938 - 2010.

Význačný architekt Josef Hlávka (1831 až 1908) věnoval veškerý svůj majetek nadaci pro podporu české vědy a umění. Nadace je nejstarší v Česku. Hlávka se zasloužil o založení České akademie věd, umění a slovesnosti a založil Národohospodářský ústav. Velký majetek odkázal Hlávka prostřednictvím Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových na dobročinné účely.