V Plzni chybí komisaři pro autoškoly

Instruktor autoškoly

V Plzni je nedostatek zkušebních komisařů pro autoškoly. Stejně jako v jiných oborech je z veřejné sféry přetahuje vyššími platy soukromý sektor.

Na 170 tisícové město jsou jen čtyři zkušební komisaři, magistrátní odbor registru vozidel a řidičů by jich potřeboval tak šest. Stejně jako v jiných oborech je z veřejné sféry přetahuje vyššími platy soukromý sektor, kde navíc například jako operátoři montážních linek nebo při práci ve skladech nemají takovou zodpovědnost. „Můžeme nabídnout jen tabulkové platy," konstatoval vedoucí odboru Jiří Marek. Zkušební komisař má desátou platovou třídu plus platový stupeň podle praxe, což je od 14 tisíc do 25 tisíc hrubého.

Komisaři, kteří jsou zaměstnanci města, musí navíc absolvovat dvouměsíční školení ve středisku akreditovaném ministerstvem dopravy. Kurzy jsou otevírány jen na jaře a na podzim při určitém počtu frekventantů, který se někdy nedaří naplnit. „Když někoho vybereme ve výběrovém řízení, tak nastoupí a já ho pošlu na školení až koncem února, kdy je první termín," uvedl Marek. Uzávěrka přihlášek byla ve středu, zájemců nebylo mnoho. Klatovy, druhé největší město v Plzeňském kraji, má stejný počet komisařů jako sedmkrát větší Plzeň.

Nedostatek komisařů i nová legislativa komplikují práci autoškolám

„Je to velký problém. Potřebujeme přezkušovat víc a víc lidí. Je teď velký zájem a komisaři ubyli. V Plzni by jich mělo být ještě třeba o čtyři víc, aby to fungovalo," řekl František Šimek, majitel plzeňské Autoškoly ing. Šimek. Ten musí posouvat termíny zkoušek a snaží se vypisovat třikrát více termínů, které jsou ale pořád plné. Problémem je totiž i nová legislativa. Pokud uchazeč nenapíše test, nepokračuje ve zkoušce dál. „Má to logiku, ale komplikuje to obrovsky život autoškolám i komisařům, kteří nikdy nevědí, kolik lidí budou zkoušet. Přijde 20 lidí na testy a 3 komisaři, polovina nenapíše testy a komisaři nemají co dělat," uvedl Šimek. Lidé, kteří v písemném testu neuspěli, jdou příště na opravu, ale to už komisaři mnohdy chybějí. Dříve to podle Františka Šimka bylo tak, že adept podstoupil celou zkoušku, a pak opakoval jen to, z čeho neprospěl.