V předvečer svátku sv. Doroty chodívali na Chodsku takzvaní doroťáci

8. únor 2022

Mučednice a patronka zahradníků, květinářů, pivovarníků, horníků, novomanželů a nevěst – to je svatá Dorota.

Ačkoliv v dnešní době slaví Dorota svůj svátek až 26. února, dříve měla v římskokatolické církvi svátek 6. února - na den umučení svaté Doroty. V předvečer tohoto svátku se zejména na Chodsku, kde byl život Doroty ve velké vážnosti, konal lidový obřad chození s Dorotou. Chodové říkali „chodí doroťácí“. Dorota byla na Chodsku velmi oblíbeným jménem. Říkalo se jim tu Dodla, Dorla nebo Dorlička.

Chození s Dorotou na Chodsku

Lidový obřad chození s Dorotou byl provozován v obci Díly ještě roku 1892. Počet vystupujících osob se lišil. Vždy však musely být nejméně tři osoby: Dorota – zahalená do bílého prostěradla s věncem na hlavě, dále kat v červeném plášti s dřevěným mečem a král s papírovou korunou a přes záda přehozenou zástěrou. Bylo-li účastníků více, chodili pak ještě králův pobočník, pážata, Teofil, andělé čerti a žid. Když vešli do stavení, dali pozdravení, rozestoupili se do půlkruhu a spustili: „Ó hýle, hýle, hýle! Poslyšte malé chvíle, karak krásná panna Dorota bohumilýho života, nechtíla královnou byjti, mušíla smrt podstúpiti.” Potom odehráli celou hru a nakonec s úklonou a pozdravem Pochválen Pán Ježíš Kristus se seřadili, katovi pacholci vybrali dary a odešli do sousední chalupy.

Ze života svaté Doroty

Dorota byla křesťanská panna z Caesareje. Vynikala bohabojností, čistotou a krásou. Za pronásledování křesťanů byla předvedena k císařskému náměstku Sapriciovi a ten ji vyzval, aby se obětovala pohanským bohům. Dorota odpověděla: „Jsem křesťanka a víry Kristovy se nezřeknu. Za muže se nevdám, neboť jsem Kristu slíbila své panenství."

Dnes jméno Dorota není příliš rozšířené. Ze známých nositelek tohoto jména zmíním například princeznu Doroteu Bavorskou, polskou spisovatelku Dorotu Maslovskou či současnou českou zpěvačku a violoncellistku Dorotu Barovou. Z fiktivních postav nám všem asi jako první vytane na mysli Dorota Máchalová z pohádky „S čerty nejsou žerty“.

Lidové pranostiky s Dorotou

Pranostiky spojené se svatou Dorotou: Svatá Dorota stromy sněhem ometá a na sníh bývá bohatá, je při ní sněhu forota. Na svatou Dorotu, teče rádo do botů. Svatá Dorota nese skřivánka v košíčku, rozdává ptákům píšťalky a písničku. O svaté Dorotě uschne i košile na plotě.

autor: Josef Kuneš
Spustit audio