V Rokycanech byla objevena početná populace vzácného raka kamenáče

21. listopad 2022 19:19, aktualizováno

Průzkum Rakovského potoka v Rokycanech potvrdil, že se v této oblasti dobře daří rakům kamenáčům. Odborníci zde objevili velmi početnou populaci tohoto vzácného druhu.

Během výzkumu potoka byla prohledána řada potenciálních úkrytů raků, jako jsou kameny nebo podbřehové partie, a následně bylo zjištěno, kolik jedinců lze na určité množství úkrytů najít.

Jak uvedl odborník na korýše David Fischer, každý výskyt raka kamenáče je považován za mimořádný, jelikož v celé České republice žije pouze ve zhruba čtyřiceti lokalitách. V Rakovském potoce má jeho populace v porovnání s ostatními vysokou hustotu, navíc zde raci žijí přímo v obci, což je spíše výjimečný jev. Také se jedná o populaci, která je vázaná na poměrně čerstvě revitalizované koryto.

Rakovský potok skrývá řadu pokladů

Kromě vzácného raka žije v rokycanském potoce také početná populace rybky střevle potoční. V okolí toku pak najdeme například velmi vzácného motýla modráska bahenního.

„Dle mého názoru je ale nejdůležitější, že výzkum u Rakovského potoka ukázal, že je možné skloubit ochranu přírody s protipovodňovými opatřeními, zvýšením estetické hodnoty území, a dokonce i s využitím plochy třeba na rekreační účely. Člověk a příroda mohou žít v symbióze, a to i v městském prostředí – což je poznatek, který bychom v rámci budoucích průzkumů chtěli předávat dál,“ řekl David Fischer.

autoři: Jakub Kabourek , abk | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio