V Západočeském muzeu v Plzni si školáci mohou vymodelovat zub mamuta

5. březen 2017

Modelovat kosti nebo zuby pravěkých zvířat si poprvé vyzkoušeli děti v Západočeském muzeu v Plzni. Pro školáky ze základních škol a víceletých gymnázií tam připravili interaktivní vzdělávací program nazvaný Paleontologie naživo. Navazuje volně na divadelní představení Cesta do středu země, které uvádí divadlo Alfa. V muzeu si děti vyzkouší řadu činností a dozví se zajímavosti z období prvohor až čtvrtohor.

Interaktivní vzdělávací program Paleontologie naživo je určen pro 1. a 2. stupeň základních škol a víceletá gymnázia. „Na děti čeká v muzeu dobrodružná výprava do světa prehistorie. Dozvědí se, jaký je rozdíl mezi archeologem a paleontologem a vyzkouší si tuto profesi na vlastní kůži. Program by měl děti nejen vzdělávat, ale měl by je především bavit, motivovat a inspirovat“ říká Denisa Brejchová ze Západočeského muzea v Plzni.

Program v muzeu volně navazuje na divadelní představení divadla Alfa - Cesta do středu Země. Podle Denisy Brejchové děti projdou, stejně jako ve hře, cestu od prvohor až do čtvrtohor. V druhohorách se potkají s dinosaury. Ve třetihorách si mohou zahrát vlastní divadelní představení s loukami zvířat, které v daném období žily. Připravena je i prezentace, do které děti mohou zasahovat a ptát se na vše, co je zajímá.

První byli školáci z Tachovska

Jako první si interaktivní výukový program Paleontologie naživo vyzkoušely děti ze základní školy ve Stráži na Tachovsku. Děti jsou rozděleny do několika skupin a u stolu, který vede průvodkyně Markéta Havlíková, pracují s nástrojem, který se podobá vrtačce.

„Přístroj je jednoduchá vibrační jehla, díky které si vyzkouší preparaci zkamenělin jako skuteční paleontologové. K dispozici mají vzorky různých kapradin, rostlin a trav a zkouší si to vypreparovat z kamene,“ doplňuje Havlíková.

V dílně budou děti tvořit ze sochařské hlíny, z níž si mohou vymodelovat repliky mamutích stoliček, rohů nebo drápů. Děti k práci využívají kromě vibračních jehel i různá dláta. Nutností jsou proto i bezpečnostní pomůcky. Podle Markéty Havlíkové musí děti používat hlavně bezpečností brýle, protože by je mohl zasáhnout nějaký úlomek kamene.

Návštěvu muzea lze uskutečnit buď v jeden den v přímé návaznosti na představení, případně v jiný den. Program je ale potřeba vždy objednat předem. Volné termíny jsou ještě v dubnu. Květen a červen už je z části rezervovaný, přesto je ještě šance si program objednat.

autor: mkl
Spustit audio