Varhany hořely z nedbalosti. Restaurovány byly až v 90. letech minulého století

Už při vstupu do kostela sv. Jakuba Staršího v Nepomuku na jižním Plzeňsku vás může oslovit monumentalita tohoto objektu, neboť původně se jednalo o kostel románský, který byl založen ve 12. století mnichy z cisterciáckého kláštera a později byl goticky přestavěn.

„Kostel se přestavěl do gotické podoby na přelomu 13. a 14. století. Pravděpodobně to bylo z důvodu, že kostel románský už nepostačoval potřebám poutníků a věřících,“ uvedla ředitelka Svatojánského muzea Štěpánka Kodýdková.

Život cisterciáckých mnichů v Nepomuku

„Cisterciáci přišli z Ebrachu z Německa. Bylo to v roce 1145. Byly tady takové pustiny, oni si to zmapovali a zjistili, že jsou tady drahé kovy. Takže si tady vystavěli klášter, začali dolovat stříbro a ještě rýžovali zlato v přilehlých tocích.“

V pozdějších letech zapříčinila zapomětlivost poničení kostelních varhan plameny. „K tomu požáru tady došlo kolem roku 1950. Paní varhanice zapomněla vypnout elektřinu od varhan a hořelo tady. Varhany byly poničené a restaurovaly se až po roce 1990. Není to žádný starožitný nástroj,“ upřesnila ředitelka.

Kostel sv. Jakuba Staršího v Nepomuku

Nepomucký kostel nese jméno sv. Jakuba Staršího, jednoho z 12 Kristových apoštolů. Nepomuk každoročně navštěvují poutníci, kteří se vydávají na Svatojakubskou cestu.

Komentované prohlídky nejsou výsadou jen zámků nebo hradů, v kostele sv. Jakuba Staršího ji můžete zažít také. Stačí se objednat na kontaktu uvedeném na webových stránkách Svatojánského muzea.

autor: Anděla Blažková | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio