Ve střední části Úslava meandruje ostošest

Pamětní plaketa na mostě v Nezvěsticích

Od obce Žinkovy už teče řeka s názvem Úslava, i když na jednom místě na jihu Plzeňska se ještě s názvem odkazujícím na původní označení Bradlava nebo Bradava setkáme. Také navštívíme místo, které sehrálo důležitou roli na konci druhé světové války, a lokalitu, kde dodnes žije jeden náš vzácný říční živočich.

Z Žinkov se řeka vydá směrem na Plánici, rodiště Františka Křižíka, a dál směrem na Nepomuk. Krajině tu vévodí silueta vysoké Zelené hory s původně hradem přebudovaným ve druhé polovině 17. století na barokní zámek. Úslava obtéká Zelenou horu na severním úpatí.

Dál řeka teče směrem na Blovice. Tady protéká parkem blovického zámku, ve kterém dnes můžete navštívit muzeum jižního Plzeňska. Já ale mířím až k Nezvěsticím. Proč? Nad mapou jsem tady objevil několik zajímavostí.

Pod Nezvěsticemi se řeka stéká s pravým přítokem říčky jménem Bradava. A jsme opět u původního názvu celého povodí tak, jak se to tradovalo, až do oné tiskařské chybky v roce 1712. V každém případě stojí za to se těsně před soutokem Bradavy s Úslavou zastavit právě u Bradavy.

Jedná se totiž o evropsky významnou lokalitu. Díky čistotě vody tu dodnes žije rak kamenáč. Ten je spolu s rakem říčním jedním ze dvou našich původních druhů raků.

Řeka jako demarkační linie

Na nízko položené louce mezi Úslavou a Bradavou koukám směrem po toku obou řek. Zvláštní místo - vlevo Úslava mizí pod silničním mostem, o pár desítek metrů vpravo mizí Bradava pod dalším silničním mostem. Nedá mi to a vyrážím se podívat na silniční most přes Úslavu. Tady se dočítám, že most nese název Most osvobození s vysvětlením, že právě v těchto místech tvořila Úslava přirozenou demarkační linii.

V květnu 1945 dorazili k pravému břehu Američané a o pár dní později k levému břehu Sovětská armáda. Konkrétně 7. května sem došla rota Prvního praporu 9. pluku II. pěší divize americké armády a 11. května k druhému břehu dorazila 25. tankový sbor prvního ukrajinského frontu Rudé armády.

Příště se vydáme po toku Úslavy až k obci Štáhlavice na jihu Plzeňska, kde najdeme originální sloup s výškovými ukazateli povodní za posledních 200 let a rozloučíme se s Úslavou na jejím soutoku s Berounkou.

autor:Pavel Halla