Ve Všepadlech mají 32 let stejného starostu, průměrný věk zastupitelů je přes 70

1. listopad 2022 08:47, aktualizováno

Ve Všepadlech na Domažlicku zahajuje starosta rekordní deváté funkční období. Obec čítající přes 40 obyvatel vede už 32 let a další čtyři ho nyní čekají. Místní zastupitelstvo má navíc jeden z nejvyšších průměrných věků v rámci celého Česka.

Všepadly na Domažlicku

Členové osmičlenného, čistě mužského, zastupitelstva se pyšní průměrným věkem 71 a půl roku. Neuvolněnému starostovi Karlovi Němečkovi zvolenému za Sdružení nezávislých kandidátů bude 73 let. Sám označuje vedení obce jako „radu starších“ s tím, že ve Všepadlech sice žijí i mladší občané, ale ti se tolik neúčastní veřejného dění.

Obec nestojí na místě, ba právě naopak. Prošla plynofikací, byly zde vyspraveny chodníky i veřejné osvětlení, na návsi najdeme pomník obětem první světové války nebo opravenou kapličku. Do dalšího volebního období vstupuje zastupitelstvo s plánem vyřešit odpadní vody, přičemž chce dotacemi podpořit především domácí čističky.

Společenský život uvadá

Karla Němečka trápí zchátralé domy, jejichž obyvatelé často nemají prostředky na opravy. Vyjádřil také obavu o společenský život, který ze Všepadel vlivem stárnutí občanů postupně mizí. Nefunguje zde obchod ani hospoda, hasičská zbrojnice neslouží místnímu sboru, na hřišti neuvidíme žádné sportovní aktivity. „Pořád se ale scházíme alespoň na obecním úřadě, který vznikl na místě bývalého domku pro chudé. Vejde se sem v podstatě celá vesnice,“ prozradil starosta Janeček s úsměvem.

autoři: Lukáš Milota , abk | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio