Vesnicí roku Plzeňského kraje 2022 je Kařez

14. srpen 2022 22:21, aktualizováno

Po dvouleté pauze se uskutečnila soutěž o Vesnici roku Plzeňského kraje, jejímž vítězem se ze 14 účastníků stala obec Kařez. Slavnostní vyhlášení za účasti zástupců Plzeňského kraje se uskutečnilo v prostorách sportovního hřiště přímo ve vítězné obci. Ta získala kromě Zlaté stuhy za vítězství v soutěži také finanční dar od Plzeňského kraje a ministerstva pro místní rozvoj.

Slavnostní vyhlášení

Hodnotící komise navštívila všechny přihlášené obce během června, kdy v časovém intervalu dvou hodin měli zástupci obce možnost odprezentovat své úspěchy na poli společenského života, rozvoje obce, spolupráce místních spolků a organizací, péče o obec, její infrastrukturu, veřejnou zeleň i vzdělávání a další oblasti.

Obec Kařez získala Zlatou stuhu za celkový vyvážený rozvoj a přístup obce k posuzovaným oblastem v rámci soutěže. Kařez má nadstandardní spolupráci s místními podnikateli a spolky. Především sportovní spolky jsou zde velmi činné a je jich také vyšší počet. Všechny spolky se zapojují do života v obci a díky nim zde dochází k tradičnímu mezigeneračnímu propojení. Obec dobře rozvíjí své služby, infrastrukturu, pečuje o veřejná prostranství, kterými jsou nejen zeleň ale také vodní prvky. Zároveň kvalitně pečuje o areál své mateřské a základní školy i jeho širší okolí.

Kařez

„Je to pro nás velká čest a pocta. Znamená to také, že naše zastupitelstvo dělá práci kvalitně. Zároveň ale vím, že to není jen vítězství starosty obce a zastupitelů, ale je to hlavně díky jejím obyvatelům,“ říká starosta vítězné obce Václav Krofta. „Přípravy byly sice náročné, ale zároveň musím říci, že jsme v přítomnosti poroty byli autentičtí a přirození. Představili jsme život v obci takový, jaký opravdu je, jací jsme na poli společenském ale také jak pečujeme o infrastrukturu, jakou máme občanskou vybavenost a čím je obec celkově zajímavá.“

„Při slavnostním vyhlášení této soutěže nejde jen o samotné vítězství. Jde také o to setkání všech místních, starostů obcí a dalších, kteří spolu tráví čas a řeší mnohdy řadu problémů. Domnívám se, že jsou to právě malé obce, které jsou společně duší Plzeňského kraje, ačkoli jako hlavní srdce regionu je často vnímána pouze Plzeň,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

V minulém, jubilejním 25. ročníku soutěže v roce 2019 zvítězila obec Pačejov.

Modrá stuha za společenský život: obec Raková, okres Rokycany

Bílá stuha za činnost mládeže: obec Tlučná, okres Plzeň-sever

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí: obec Břasy, okres Rokycany

Cena hejtmana Plzeňského kraje: obec Křenovy, Domažlice

Cena Rady Plzeňského kraje: obec Kornatice, okres Rokycany

Diplom za moderní knihovnické a informační služby: obec Kasejovice, okres Plzeň-jih

Diplom za vzorné vedení kroniky: obec Všekary, okres Plzeň-jih

Diplom za rozvíjení lidové tradice: obec Kozojedy, okres Plzeň-sever

Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích: obec Příchovice, okres Plzeň-jih

Cena spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje: obec Křenovy, okres Domažlice. Cena udělena za obnovu mlýnského náhonu.

Fulínova cena – za kvalitní květinovou výzdobu: obec Újezd u Svatého Kříže, okres Rokycany

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova

kategorie A: obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu: obec Liblín, okres Rokycany – za citlivou rekonstrukci drobné sakrální památky – hřbitovní kříž

kategorie B: obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby: obec Staré Sedliště, okres Tachov – za rekonstrukci budovy bývalé radnice na dům s pečovatelskou službou

kategorie C: nové venkovské stavby: obec Němčovice, okres Rokycany – za výstavbu nového hřbitova vč. budovy márnice, brány a kříže. Celý areál je citlivě umístěn do krajiny.

autor: Lukáš Milota | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio