Voda obsahuje částečky plastů a pesticidy. Přesto je momentálně kvalita pitné vody lepší než v minulém století

29. září 2017

Informace o chemických látkách, které pronikají do vody, se na nás v poslední době valí ze všech stran. A vyvolávají dojem, že pitná voda už vlastně není pitná. Jak je to doopravdy?

MUDr. Miroslava Šutu, odborného konzultanta v oblasti ekologických a zdravotních rizik, informace v médiích nepřekvapily. „To, že se malé částečky plastů dostávají do životního prostředí, je skutečnost známá odborníkům desítky let. A už několik let se vědci zabývají problémem, že se tyto částečky plastů dostávají řekami a deštěm do moří a tam do těl mořských živočichů,“ řekl Šuta.

Samotné plasty nejsou škodlivé, nebezpečí představují přídatné chemikálie. „Plasty jsou polymery, které obvykle s živočišnými tkáněmi, buňkami nijak nereagují, což je dobrá zpráva. Ta špatná je, že do plastů se přidávají různé chemické látky, jako ftaláty, bisfenol A (BPA) atd., u kterých víme, že mají negativní dopad na živočichy i na lidský organismus,“ dodal Šuta.

Čtěte také

Analýza Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) z roku 2016 ukázala, že množství uvedených látek, které se dostává do vody a potravin, by lidem nemělo způsobovat zdravotní problémy. Zatím. Podle výsledků jiné studie bude přibližně v roce 2050 v oceánech na váhu víc plastů než ryb, pokud lidstvo nezmění svůj způsob využívání umělých hmot a dalšího nakládání s nimi.

„Mohlo by to znamenat obrovský problém hlavně pro národy, které jsou na moři závislé. Víc než miliarda lidí je životně závislá na plodech moře jako základní potravině. Jestliže by nebyly k dispozici, hrozil by hladomor,“ upozorňuje MUDr. Miroslav Šuta.

Plasty zamořují zejména povrchové vody

Jak zdůrazňuje odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik, zdaleka nejde jen o problematiku odpadů.

„Pokud pereme syntetické textilie, vlákna se odírají, uvolňují se plastové mikro- nebo nanočástice a jsou spláchnuty do potoků a řek. Vodárny díky technologiím čištění větší částice zachytí, u menších částic to jisté není. Také automobilová doprava je neustálým dodavatelem mikroplastů do ovzduší, půdy i vody, uvolňují se z pneumatik,“ doplňuje Šuta.

Povrchové i podzemní vody jsou znečištěny pesticidy

„Nedávná zpráva Českého hydrometeorologického ústavu uvádí, že přibližně v 60% sledovaných zdrojů podzemních vod byly nalezeny pesticidy, ve 40% bylo nalezeno množství nekterého z pesticidů vyšší než povoluje limit,“ vypočítává MUDr. Miroslav Šuta.

„Nejvarovnější je údaj, že zhruba u třetiny sledovaných podzemních zdrojů byl překročen limit nikoli pro jednu látku, ale pro sumu pesticidů. To by z pohledu možného účinku na zdraví mohlo představovat největší problém,“ domnívá se Šuta.

Studna sv. Attracty v Irsku

Kontaminace vod pesticidy je v první řadě výsledkem zemědělské činnosti. Ani to pochopitelně není nová záležitost.

„Lidé si to už neuvědomují, ale v době ČSSR byla spotřeba pesticidů podstatně vyšší než dnes. Výrazně poklesla po roce 1989. A i když od vstupu ČR do EU spotřeba zase pomalu roste, nejhorší pesticidy už byly zakázány. V dlouhodobém srovnání se tedy situace zlepšila,“ připomíná MUDr. Šuta.

Některé obce a města dosud mají výjimku z limitu pesticidů v pitné vodě, obvykle časově omezenou. Patřila mezi ně také Plzeň, která za více než miliardu korun modernizovala úpravnu vod, zavedla filtraci přes granulované aktivní uhlí a dnes má vodu bez pesticidů.

Obecně MUDr. Miroslav Šuta doporučuje: „Pokud nežijete tam, kde je zjištěný nějaký problém, je naprosto v pořádku pít vodu z vodovodu. Zmíněné výjimky pro pesticidy nebo i dusičnany by měly být nastaveny tak, aby voda neměla nepříznivý vliv na zdraví člověka, nicméně pro malé děti je v takovém případě lepší kupovat balenou kojeneckou vodu. Informace o kvalitě pitné vody v místě vašeho bydliště žádejte od svého dodavatele.“

Spustit audio