Vodu v krajině bude u Pačejova zadržovat nový hektarový rybník

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Vodu v krajině bude u Pačejova zadržovat nový hektarový rybník

Letos tam byl les, příští rok bude to samé místo zaplavené vodou. V Pačejově na Klatovsku budují nový lesní rybník. Sloužit má hlavně k zadržování vody v krajině, možná ale najde i jinou funkci.

„Když tady stavěli železnici, měli tady sklad prachu a od té doby se tu říká Na prachárně. Buduje se tady nová vodní nádrž, jejíž vodní plocha bude 1,1 hektaru a hloubka u požeráku (pozn. red.: vypouštěcího zařízení rybníka) 1,9 metru. Vznikne tu nádherná vodní plocha dokola obroubená porosty z olší a smrků, a myslím, že je to tady jak dělané pro budoucí relaxační a rekreační zónu,“ popsal starosta Pačejova Jan Vavřička.

Místo pro rybník se vybíralo i podle přítoků. „Jsou tu dva přítoky z lesů, takže čistá voda. Tudíž se dá předpokládat, že voda v nádrži bude super. Rybník nebude sloužit rybochovným účelům, proto tu nebude nikdo hnojit ani krmit, voda tak bude čistá. Vznikne tu 250 metrů dlouhá sypaná hráz. I když hlavní účel stavby nádrže je, aby se zachytila voda v přírodě, myslím si, že bude lidem sloužit i ke koupání. Sto procent nákladů na stavbu nádrže hradí stát, který podobné realizace začal kvůli dlouhotrvajícímu suchu podporovat. My jako obec jsme platili pouze za projektovou přípravu,“ vysvětlil Jan Vavřička.

Vytěženou zeminu si schováme

Na stavbu rybníka dohlíží stavbyvedoucí Jaroslav Potužák: „Na odtěžené mýtině dochází k odstranění humózní vrstvy zeminy. Nejdřív musíme odstranit hrabanku a vytrhat pařezy. Poté odstranit všechny organické zbytky, abychom se dostali k zemině, která je schopná pro tu samotnou stavbu hráze. Nejdůležitější je, abychom měli staveniště dobře odvodněné, abychom mohli pracovat na terénu, který je únosný.“

Kvůli stavbě vodní nádrže se muselo vykácet 630 olší. Po nich zbylo i stejné množství pařezů, které je potřeba vytrhat, odvézt a zklikvidovat. Velké množství je i zeminy, se kterou se bude při stavbě manipulovat. „Hrabanka, která se odsud odstraňuje, se převáží na mezideponii. Odveze se kolem tří tisíc kubíků zeminy. Část se jí potom vrátí zpátky na ohumusování hráze. Na uskladnění zbývající zeminy někde vytvoříme skládku, odkud jí v případě obecní potřeby znovu použijeme,“ popsal starosta Jan Vavřička.

Rybník přijde zhruba na sedm milionů korun a hotový bude nejpozději do srpna příštího roku.