Vylepšená Vintířova stezka na Šumavě zabaví malé i velké poutníky

19. květen 2021 11:45, aktualizováno

Přeshraniční Vintířova stezka na Šumavě dostala nové značení. Díky spolupráci bavorských a českých partnerů přibyly na její trase informační tabule, turisté se dočkají i nové mapy.

Nové značení a další úpravy dostala přeshraniční Vintířova stezka na Šumavě. Turistická cesta vede bavorsko-českým příhraničím a připomíná benediktinského mnicha a poustevníka Vintíře, který v oblasti Šumavy a Bavorského lesa působil na přelomu 10. a 11. století. Značně zanedbanou stezku se plzeňské hejtmanství spolu s bavorskými partnery rozhodlo znovu proznačit a vylepšit.

Klidná pouť a mnoho zajímavostí

Úsilí Plzeňského kraje a bavorských partnerů v těchto dnech finišuje. „Stezku bych doporučila všem, kteří dávají přednost klidné pouti před frekventovanými cyklostezkami a turistickými trasami. Na stezce je mnoho zajímavostí a zastavení, která nabádají k rozjímání. Zaujme tedy starší lidi, ale stejně tak i děti. Na cestě je totiž řada herních prvků, houpaček nebo interaktivních tabulí,“ vyjmenovala koordinátorka česko-bavorské spolupráce ze Zemského úřadu v bavorském Regenu Simona Fink.

Vintíř (*955 n.l.), potomek durynské aristokratické rodiny, se z neznámých důvodů vzdal ve věku 50 let světského života a vstoupil do benediktinského opatství v Hersfeldu. Kvůli vlivu otcova přítele Abbota Godeharda přešel Vintíř ke klášteru v Niederaltaichu. Vzhledem k tomu, že střední část Bavorska byla v té době z velké části neosídlená a jen málo rozvinutá, byl Vintíř pověřen osidlováním tohoto regionu. V roce 1011 založil město Rinchnach, které se stalo bránou do Bavorského lesa a Šumavy. Jako misionář odcestoval až na území dnešního Slovenska. Ke konci svého života se Vintíř přestěhoval zpět do lesů v okolí Dobré Vody. Jeho ostatky jsou uloženy v nejstarším českém benediktinském klášteře, v pražském Břevnově.

Na Vintířova stezku navazuje Via Nova

Etapy Vintířovy stezky

1. Niederalteich – Lalling 19,08 km
2. Lalling – Rinchnach 19,61 km
3. Rinchnach -  Zwiesel 15,26 km
4. Zwiesel  - Prášily 20,70 km ( DE 16,50 / CZ 4,20 km )
5. Prášily – Hartmanice 14,40 km
6. Hartmanice – Sušice 16,0 km
7. Sušice – Horažďovice 22,20 km
8. Horažďovice – Chanovice 14,90 km

Stezka začíná v bavorském klášteře Niederalteich, na trase z Prášil do Dobré Vody Vintířova stezka prochází neobydleným územím kolem Březníku s kostelem sv. Vintíře a Vintířovou skálou a pokračuje po modré značce až do Hartmanic. Z Hartmanic se stezka ubírá až na vrchol Mouřence, kde stojí kostel sv. Mořice. V Blatné končí značení pod názvem Vintířova stezka, ale trasa dále využívá koridoru cesty Via Nova, která ji vede až do Prahy, kde je svatý Vintíř v Břevnovském klášteře pochován.

Simona Fink pozvala zájemce na online seminář o Vintířově stezce, který se koná 26. května. „Seminář pořádáme ve spolupráci s Plzeňským krajem, podrobnosti naleznou lidé na našich stránkách bavorsko-čechy.eu nebo v našem regionálním infocentru Plzeňského kraje a Bavorska na náměstí Republiky,“ uvedla.

autoři: Veronika Krátká , Michaela Svobodová | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio