Výročí okupace v roce 1939 si připomínají také na Klatovsku

Wehrmacht (ilustrační foto)
Wehrmacht (ilustrační foto)

V pátek 15. března bude to bude 80. let od zahájení německé okupace Čech, Moravy a Slezska. Jednotky Wehrmachtu se ale začaly soustřeďovat například v Nýrsku na Klatovsku už od 13. března 1939.

Nýrsko v roce 1939 bylo město na německém území a v březnu tam k místní jednotce wehrmachtu začali rychle přibývat další. „V okolí Nýrska už od 13. března docházelo ke srocování jednotek wehrmachtu a k přípravě vlastního obsazení Klatovska. Jednotky se nacházely v celém okolí Nýrska, početně to byla velká skupina vojsk,“ popsal Petr Olivík z muzea v Nýrsku.

Obyvatelstvo Nýrska tvořili převážně Němci. „Sociální demokraté, komunisté a většina židovského obyvatelstva odešla z města už v průběhu roku 1938, kdy se Nýrsko stalo německým územím. Přivítání jednotek wehrmachtu bylo bouřlivé, jak v roce 1938, tak březnu 1939, “ doplnil Petr Olivík.

Podle historiků začala na Šumavě v noci ze 14. na 15. března velmi silná vánice. A zatímco vojáci wehrmachtu dorazili z Nýrska do Klatov kolem 8. hodiny ráno, komanda gestapa zaskočilo počasí. „Komando gestapa se soustředilo v Kötztingu a když vyjelo se svými mercedesy směrem k Šumavě, tak zjistilo, že jejich automobily nejsou schopny ve sněhové vánici pohoří překonat. Velitel komanda s velikou zlostí pokračoval s automobily na německé straně Šumavy na úpatí kopců a hledal místo, kudy by mohl vjet do obsazovaného území, “ uvedl historik Jan Jirák.

Celá Šumava jakoby se postavila Němcům na odpor

To se Němcům povedlo až u Českých Budějovic. „Když věděli, že to do Klatov nestihnou, tak vysílačkou podali hlášení, a v Plzni narychlo sestavili náhradní komando, které do města přijelo se značným zpožděním,“ doplnil Jan Jirák.

Nicméně wehrmacht hned ráno obsadil ve městě strategicky významná místa, jako letiště, nádraží a také brány kasáren, ve kterých v té době stále ještě byla jednotka Československé armády. Její velitel předal plukovníkovi wehrmachtu kapitulační listiny v 9 hodin ráno v hotelu Bílá růže.

Z obavy z možného odporu musely povinně oboje kasárna vydat zbraně a střelivo kromě pistolí důstojníků a šavlí dragounů. Vše Němci okamžitě převezli do Nýrska, tedy za hranice říše. „A vlastně hned také začal i místní odboj, protože zbrojmistr dragounů spolu s několika důstojníky a sokoly šikovně vynesli desítky pušek s náboji z kasáren a poschovávali je po Klatovech a okolí pro předpokládaný odboj a revoluci," dodal Jirák.

Vojáci wehrmachtu si zpočátku pro své potřeby zabrali ve městě sokolovnu a některé školy. Po rozpuštění Československé armády se přestěhovali do kasáren, které před nimi obývali třeba právě klatovští dragouni.