Výstava Židovské školství uzavírá přehlídku výstav připravených Židovským muzeem v rámci Roku s židovskou kulturou

26. listopad 2006

V Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze byla 8. listopadu zahájena výstava "Židovské školství", jež uzavírá přehlídku výstav připravených Židovským muzeem v rámci projektu Rok s židovskou kulturou.

Výstava "Židovské školství" přibližuje tradici židovského vzdělávání od biblických dob do současnosti. Dokumentuje důležitost vzdělání v židovské kultuře, upozorňuje, že dávné židovské vzdělávací principy nalezly uplatnění také v zásadách křesťanské a muslimské výchovy. Není bez zajímavosti, že metody vzdělávání starého Izraele předjímaly mnohé principy moderní výchovy.

Podporovat náboženské vzdělání se stalo v židovské tradici důležitou povinností každé židovské obce. Povinná školní docházka od 6 let byla požadována již v 1. století př. o. l. Děti měly získat základní znalosti hebrejštiny, Tóry, Mišny a židovských zákonů. Podle této tradice vyučovali Židé u nás své děti výhradně ve vlastních školách a s pomocí vlastních učitelů až do konce 18. století.

M. D. Oppenheim: Zkouška, kolem 1866

Teprve dekretem Josefa II. z roku 1781 byla židovským dětem povolena návštěva všech druhů veřejných škol včetně univerzit. Při větších židovských obcích bylo současně podporováno zakládání sekulárních židovských škol se státním dohledem. Koncem 19. století byla většina z nich nahrazena oddělenou výukou náboženství na školách veřejných. Významnou kapitolou v historii židovského vzdělávání v České republice tvoří rovněž ilegální vzdělávání dětí v terezínském ghettu a dalších koncentračních táborech.

Po válce nebyly židovské školy obnoveny, po komunistickém převratu v roce 1948 byla zrušena i tradiční výuka náboženství a později i výuka hebrejštiny na jazykových školách. Teprve po listopadu 1989 byla obnovena náboženská výuka při Židovské obci v Praze a později s pomocí americké Nadace Ronalda S. Laudera byla při pražské židovské obci založena mateřská školka, základní škola a nakonec i gymnázium. Na pražské výstavě o židovském školství je k vidění několik obrazů od Isidora Kaufmanna a Moritze Oppenheima, dokumentujících způsob vyučování v židovské tradici, stejně jako fotografie z dob pozdějších. Pozornost návštěvníků také zaujmou nejrůznější učebnice a učební pomůcky užívané v židovských školách v minulosti i dnes. Výstava připravená Židovským muzeem v Praze bude v Pedagogickém muzeu k vidění do 3. prosince.

Třídní fotografie žáků IV B židovské obecné školy v Jáchymově ulici za okupace, 1941
autor: Leo Pavlát
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová