Výuku ruštiny na ZČU komplikuje ztráta spojení s Ruskou federací, škola chce navázat spolupráci s jinými zeměmi

26. duben 2023 21:18, aktualizováno

Méně zájemců o studium, ztráta kontaktů, zrušené stáže a úbytek studijních materiálů. To jsou aktuální dopady války na Ukrajině na studium ruštiny na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Učitelé ale výuku považují za důležitou a dál ji chtějí rozvíjet.

Příští rok pravděpodobně do lavic usedne méně studentů ruského jazyka než letos. Zatímco loni chtělo ruštinu na pedagogické fakultě v Plzni studovat 115 zájemců, nyní si přihlášku na bakalářský program podalo jen 40 uchazečů, jak potvrzuje vedoucí katedry ruského jazyka Michaela Pešková. „Velký vliv má to, že u nás dříve studovali mimo jiné lidé pocházející z Ruské federace. Ti už loni a předloni měli problém dostat vízum a letos ho v podstatě nemají šanci získat.“

Vyučujícím také chybí přístup ke studijním materiálům, spousta ruských vzdělávacích serverů je nedostupných. Omezily se i výměnné pobyty studentů, ZČU nyní nemůže přijímat stážisty a ani čeští studenti nemohou jezdit do Ruska. Kvůli tomu fakulta rozvíjí spolupráci s dalšími univerzitami v Evropě, kde se ruština vyučuje, jako například v Bulharsku, Německu, Rakousku nebo Polsku.

Další možnosti spolupráce mimo ruskou federaci hledá i Katedra germanistiky a slavistiky na Filozofické fakultě ZČU, což uvádí vedoucí katedry Zdeněk Vávra. „Vedle stávající spolupráce s Ukrajinou, odkud k nám přijíždějí studenti i akademici, máme snahu oživit vztahy s univerzitou v Estonku, Lotyšsku, Lipsku a Slovensku.“

Obě fakulty i vedení univerzity rozvoj těchto nových vztahů a partnerství podporují.

autoři: Martina Klímová , abk | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio