Vzácná chodská žena - zpěvačka Manka Kunešová

Manka Kunešová
Manka Kunešová
0:00
/
0:00

Minulý týden uběhlo přesně 95 let od narození zpěvačky, učitelky, národopisné pracovnice i činorodé členky nejrůznějších spolků a institucí Manky Kunešové. Její hlas se dochoval v archivu Českého rozhlasu Plzeň!

Marie Kunešová se narodila 27. listopadu roku 1923 v Mrákově jako čtvrté, poslední dítě v rodině sedláka Pavla Kuneše. Vystudovala učitelský ústav a získala aprobaci pro hudební výchovu, český, německý a později i ruský jazyk. Po své matce navíc zdědila nadání pro zpěv a tanec a tak už ve svých 16 letech vedla v Mrákově národopisnou skupinu.

Učitelka s politickými názory, které se komunistům nehodily…

Jako učitelka začala své působení v domažlickém okrese. Byla často překládána ze školy do školy, až skončila v okrese Tachov. Tehdejší komunističtí mocipáni ji pro její politické názory, kterými se nikdy netajila, velmi pronásledovali, až byla ve Stráži u Tachova počátkem 50. let zatčena a 2 roky vězněna. Po propuštění z vězení vystřídala několik zaměstnání. Nejdéle pracovala ve vodárně a do školství se mohla vrátit až v roce 1968. Bohužel jen na chvíli. V době normalizace musela práci, kterou považovala za své poslání, opět opustit. K učení se vrátila až jako důchodkyně.

Chodské trio i Čerchovan

Od roku 1955 byla Marie Kunešová členkou Chodského tria a domažlického pěveckého sboru Čerchovan. Ve čtyřicátých letech byla členkou Chodské družiny, kde často zpívala s Jaromírem Horákem. Stála u zrodu Kruhu přátel hudby v Domažlicích a řadu koncertů také sama uváděla.

Marie Kunešová byla členkou Klubu českých turistů i Konfederace politických vězňů. Za svou dlouholetou obětavou práci a zásluhy o rozvoj junácké výchovy mládeže dostala od ústřední rady Junáka doživotní členství Svojsíkova oddílu. V roce 2002 získala Manka Kunešová čestné občanství své rodné obce Mrákov. Svoji pestrou životní pouť zakončila 22. října 2005 ve věku osmdesáti dvou let.