Vzpomínky malířky starých Rokycan Olgy Runtové

5. říjen 2017
Olga Runtová – Vzpomínky

Olga Runtová byla malířkou lidové architektury, českých i slovenských krojů a hlavně starých Rokycan. V sérii kreseb a akvarelů z dvacátých let minulého století zachytila historické jádro města před vlnou demolic a asanací, okolní krajinu i blízký venkov.

Narodila se 20. ledna 1880 na zámku v Březnici. Její otec Václav Runt zde působil jako ředitel panství rodu Pálffy. Byl rokycanským rodákem a do města se s rodinou opět vrátil. Olga Runtová studovala na sou­kromé malířské škole prof. Heinricha Strehblowa ve Vídni, pokračovala jako řádná studentka na pražské Umělecko-průmyslové škole, kde absolvovala čtyři ročníky se všeobecným zaměřením a navázala dvěma ročníky v ateliéru dekorativní malby u prof. Jakuba Schikanedera. Do Prahy ji doprovázela celá rodina.

Rokycanská učitelka

Do Rokycan se Runtovi vrátili v srpnu 1905. Otec zde koupil vilu čp. 210 v dnešní Jeřabinové ulici. V roce 1907 nastoupila Olga jako učitelka němčiny a kreslení na dívčí dvoutřídní průmyslové škole v dnešní ulici Míru. Když v březnu 1909 ústav navštívila známá spisovatelka Renáta Tyršová, dcera zakladatele Sokola Miroslava Tyrše, velmi ocenila ruč­ní práce i výkresy žaček Olgy Runtové.

Její vlastní tvorba byla zpočátku ovlivněná secesí a dekorativností, typické byly kresby květin. O prázdninách 1907 uspo­řádala první výstavu v malém sále rokycanské sokolovny. Byla úspěšná a vyplynula z ní nabídka, aby ved­la kurzy kreslení pro učitele, zaměřené na stylizaci a perspektivu. Od roku 1910 vyučovala Runtová kreslení i na Dívčím lyceu v Plzni, kde ji velmi ovlivnil kolega malíř Augustin Němejc.

Kroje, zvoni­ce a kaple

Ve dvacátých letech začal v tvorbě Olgy Runtové převládat zájem o venkov. Sama o sobě později napsala, že „za úkol životní vytkla sobě studium národopisu, zejména starých staveb lidových, zvláště staré dřevěné zvoni­ce, kaple a sochy“. O prázdninách roku 1920 přijala nabídku ministerstva školství a národní osvěty, pro které kreslila na Slovensku tamní lidové kroje a výšivky. Celkem 60 akva­relů z této cesty zakoupilo v roce 1927 Národopisné muzeum v Praze.

Dílo jako nesmrtelný pomník

Zemřela ve věku pouhých 52 let 26. dubna 1932. V Rokycanech je Olga Runtová v povědomí především jako autorka akvarelů s motivem města a jeho okolí, které zob­razují už zaniklá zákoutí nebo lidovou architekturu. Vytvoři­la ale i řadu dalších maleb, perokreseb a tužkových kreseb, její práce byly pře­tištěné v historických a vlastivědných publikacích. Teprve třetí větší výstavu prací Olgy Runtové uspořádalo v letošním roce Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech, přístupná je do 8. října.

autor:Zdeněk Vejvoda