Vztahuje se i na vás dlouhodobé ošetřovné? Dávku je možné čerpat od 1. června

Péče o nemocného seniora
Péče o nemocného seniora

Dlouhodobé ošetřovné bude poskytováno z důvodu potřeby dlouhodobé péče v rámci rodiny nebo společné domácnosti. Zákon o nemocenském pojištění novou dávku zavádí od 1. června 2018.

Dlouhodobá péče znamená, že někoho alespoň 30 dní každý den ošetřujete podle pokynů lékaře a pomáháte mu i s péčí o sebe, tj. s jídlem a pitím, oblékáním, svlékáním, mytím atd. To vše u něj nebo u sebe doma několikrát denně, příp. i v noci.

Nová kniha vás připraví na možné problémy ve stáří

Novou publikaci „Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří“ nám představili hlavní autoři MUDr. Libuše Čeledová a MUDr. Rostislav Čevela

Pokud se toho dožijeme, zestárneme všichni. A stáří má své světlé, ale i stinné stránky. Tyto fráze známe asi všichni. Ale jsme skutečně připraveni na to, že zestárnou naši rodiče? Že jim bude 70, 80 let? Že jednou zestárneme my sami?

Kdo rozhoduje o potřebě dlouhodobé péče?

O potřebě dlouhodobé péče rozhoduje ošetřující lékař v nemocnici v den propuštění pacienta z hospitalizace, která trvala nejméně týden. Žádost o toto rozhodnutí může podat sám pacient, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba, kterou tím pacient pověří. „Je třeba na to myslet včas, o potřebě dlouhodobé péče nelze rozhodnout až po propuštění z nemocnice,“ upozorňuje doc. MUDr. Libuše Čeledová z Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty UK v Plzni.

Rozhodující slovo má zaměstnavatel

Podmínkou pro přiznání dávky je souhlas zaměstnavatele s delší absencí osoby, která se bude o pacienta starat. Jistou výhodou v tomto směru je fakt, že v péči o pacienta se můžete prostřídat s někým jiným, např. dalším členem rodiny.

Kdy potřeba dlouhodobé péče končí?

Potřeba dlouhodobé péče končí nejpozději v 90. den po propuštění z hospitalizace. Může to být i dříve, pokud pacient zemře nebo se naopak jeho zdravotní stav zlepší natolik, že už celodenní péči nepotřebuje. Rozhodnutí vydává ošetřující ambulantní lékař.

Kdo čerpá dlouhodobé ošetřovné?

Nárok na ošetřovné se vztahuje na toho, kdo se o pacienta v domácím prostředí stará, poskytuje mu dlouhodobou péči. Pokud je pacient znovu hospitalizován, výplata dávky se na dobu jeho pobytu v nemocnici přerušuje. Nicméně i dny nové hospitalizace se započítávají do doby potřeby dlouhodobé péče. „V praxi to znamená, že nejvýše 90denní lhůta se o dny hospitalizace neprodlužuje,“ upřesňuje posudkový lékař MUDr. Rostislav Čevela.