Z kotelny do muzea: Záchrana Piety z Podlesí

25. leden 2021
Poklady minulosti

Muzeum Šumavy má několik expozic a poboček. Jednou z nich je ta v Sušici, kde je vystavena plastika takzvané Piety z Podlesí, která by mohla mezi ostatními obdobnými plastikami na první pohled tak trochu „zapadnout“. Pokud se ale podíváme blíže, zjistíme, že tento exponát má pozoruhodný příběh.

„Pieta je klasické ztvárnění Panny Marie, které leží na klíně Kristus sejmutý z kříže,“ vysvětlila na úvod pojem ředitelka Muzea Šumavy Zdeňka Řezníčková. V tomto případě se jedná o polychromovanou pozdně gotickou plastiku z lipového dřeva z období kolem roku 1520 a souvisí s tvůrčím okruhem „Mistra zvíkovského Oplakávání“.

Pieta byla původně umístěna v kapličce v Podlesí (Vogelsang), což je bývalá osada nedaleko Kašperských Hor. Tato kaplička po roce 1945 patřila do souboru staveb a objektů, které přešly pod správu sušického Sola, což byla světoznámá firma zabývající se výrobou zápalek. „Kaplička byla víceméně v dezolátním stavu, byla i zbořena, a ani Pieta na tom tehdy nebyla nejlépe. Byla odvezena do Sušice a byla určena ke spálení v kotelně sušického Sola,“ uvedla ředitelka muzea.

Pieta z Podlesí

V kotelně si však plastiky všiml tamní pracovník: „Všiml si jí tam člověk, který měl pochopení a cit pro tu krásu a pochopil, že se nejedná jen tak o nějaký kus dřeva, ke spálení,“ řekla Zdeňka Řezníčková. Pracovník kotelny tedy zavolal tehdejšímu řediteli sušického muzea, a tak se plastika kolem roku 1960 dostala z kotelny až do této instituce. Jméno zachránce uměleckého díla bohužel dodnes není známo: „Upřímně řečeno, bylo to v době, kdy nebylo ani příliš dobře upozorňovat na takové činy,“ přiznala ředitelka muzea. Plastiku následně zrestauroval restaurátor a výtvarník František Kotrba, a tak ji v horním mázhausu sušického muzea můžeme obdivovat až do dnešních dnů.

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio