Z ostravských Vítkovických železáren je kulturní a společenské centrum. Říká se mu Ocelové město

5. červenec 2022

Ostravské Hradčany. Nebo také Ocelové město. To jsou nejčastější pojmenování, která používají návštěvníci Dolních Vítkovic. V této části průmyslového areálu Vítkovických železáren se třemi na sebe navazujícími celky - černouhelným dolem, koksovnou a vysokými pecemi - se výroba zastavila v roce 1998. Dnes jsou Dolní Vítkovice centrem kulturního a společenského dění a místem, které by měl vidět každý návštěvník Ostravy.

I když se těžký provoz v Dolních Vítkovicích zastavil už téměř před čtvrt stoletím, při procházce mezi monumentálními stavbami z rezivějícího železa jste stále na vážkách. Je to krása nebo ohyzdnost? Je to memento duše průmyslového města nebo jizva na jeho dost už tak pochroumané kráse?

Množství nadšených návštěvníků, konání celé řady velkých festivalů, sportovních akcí i prestižních koncertů, to vše potvrzuje správnost rozhodnutí opuštěný areál Vítkovických železáren zachovat. A dokonce ho dál rozvíjet a přetvořit na centrum tepající životem.

Historie tohoto místa se začala psát už v roce 1830, kdy byl zahájen provoz Rudolfovy huti. O rok později tam vznikla koksovna, postupem času bylo zažehnuto šest vysokých pecí. Otevření přilehlého Dolu Hlubina je pak datováno rokem 1852. Konec těžby uhlí přišel na počátku 90. let 20. století, poslední vysoká pec pak zhasla v roce 1998. Hned v roce 2002 byly Dolní Vítkovice prohlášeny za národní kulturní památku a v prosinci 2008 se dostaly na seznam Evropského kulturního dědictví.

Vyhlídka z Bolt Tower rozhodně není pro slabé povahy

Vyhlídka Bolt Tower i multifunkční aula Gong

Chcete-li dnes navštívit Dolní Vítkovice, vyhraďte si na to nejméně celý jeden den. Určitě totiž musíte absolvovat s průvodcem prohlídku vysokopecního závodu, jehož součástí je výjezd na vysokou pec a návštěva unikátní vyhlídky zvané Bolt Tower. Z ní máte celou krásu průmyslového města jako na dlani.

Ohromeni zůstanete i z proměny bývalého plynojemu, ze které je nyní multifunkční aula Gong. Pod obojím je podepsaný významný český architekt a urbanista Josef Pleskot. Mezi malými návštěvníky je pak velmi oblíbená U6, bývalá strojovna, dnes Malý svět techniky. Moderní a nově postavená budova Velkého světa techniky pak představuje protipól starých industriálních staveb.

Multifunkční aula Gong pojme až 1500 diváků. Dříve by se v tomto místě zásobníku na mokrý plyn topili ve vodě

Proměna Dolních Vítkovic přitom stále ještě není u konce. V letošním roce například vzniklo nové MUSEum+, jehož cílem je mimo jiné zachránit bývalé vysoké pece 4 a 6.

Spustit audio