Zábavně a hravě ukazuje stroje a princip jejich provozu Dětská technická univerzita

31. říjen 2017

Jak funguje parní turbína nebo soustruh, zkoušejí děti na dětské technické univerzitě v Plzni. Pilotní projekt pořádá Západočeská univerzita úplně poprvé. 40 dětí od první do deváté třídy se jednou týdně schází v laboratořích fakulty strojní, aby se naučily základy techniky a zdokonalily své dovednosti.

„Děti si mohou vyzkoušet jak je zkonstruovaný stroj, jaké má osy, jak se hýbe, jak se odměřuje či zobrazuje. Jako další mají možnost se podívat na laserové obrábění. Například už s polystyrenu vyráběly zajímavé obrázky a nástroje. Dnes podle jejich návrhů zkusíme laserem vyříznout klíčenku,“ ohodnotil své žáky lektor dětské technické univerzity Josef Formánek.

V další halové učebně se studenti učí o turbínách. „My si ohřejeme vodu a tím se nám začne zvedat tlak v kotli. Když bude dost velký, tak se ta turbínka roztočí a vyrobí nám elektrickou energii na připojeném generátoru. Protože je vše propojené, opakujeme s dětmi i základy fyziky a další,“ vysvětlil lektor Jan Uher.

Děti získají dovednosti v různých technických oblastech

Během výuky se děti dozví o látkách kolem nás a různých formách energie. Detailněji se mimo jiné zaměří na fotovoltaickou energii, energii větru a vody a také jadernou energii. Dále jim odborní lektoři ukáží, jak fungují jednotlivé výrobní, tvářecí a obráběcí stroje. Během obrábění si děti vyzkouší například výrobu klasické dětské káči, zkusí si malé pyrotechnické efekty pod vysokorychlostní kamerou nebo pozorování jednoduchých chemických efektů a reakcí a podobně.

Dětská technická univerzita v Plzni byla zahájena slavnostní imatrikulací a ukončena bude slavnostní promocí, kdy děkan fakulty strojní předá malým posluchačům diplom.

autoři: mkl , jik
Spustit audio