Zachráněná a objevená vzácná díla – i to je výsledek výstavy barokního umění v Plzni

2. listopad 2015
Lazar Widemann, Dvojice zápasících mužů, před 1730, soukromá sbírka.jpg

Deset děl museli vzít do péče restaurátoři, další ošetřili konzervátoři. Výstava o západočeském baroku potvrzuje kvalitu artefaktů v regionu a mnoho z nich ochránila pro budoucnost.

Posledním velkým projektem Západočeské galerie v Plzni v programu Evropského hlavního města kultury je současná expozice v Masných krámech. Má název „Vznešenost a zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách“. Projekt připravila Západočeská galerie ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR.

„V dnešní době už pro nás není baroko dobou temna, jak to popisoval Jirásek ve stejnojmenné knize v roce 1915. Z historiografického hlediska je to naopak doba, která přinesla českým zemím obrovský rozmach v oblasti materiální a duchovní, a která dala vzniknout mimořádnému výtvarnému umění a architektuře,“ připomíná ředitel Západočeské galerie Roman Musil.

Autory výstavy jsou Štěpán Vácha z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky a Andrea Steckerová z Národní galerie v Praze. Ti poukazují na kvalitu děl.

„I v evropském měřítku je unikátní soubor dvanácti alabastrových sousoší z ruky západočeského sochaře Lazara Widemana,“ uvádí příklad Steckerová.

K perlám výstavy patří podle ní obraz Petra Brandla, zapůjčený z kostela v Manětíně. „Pokud je Brandl malířem světla, tento obraz je toho nejlepším důkazem,“ říká Steckerová.

Kurátor Petr Jindra, zástupce ředitele Západočeské galerie, má radost z restaurovaných a konzervovaných uměleckých děl: „Nepřeháním, když řeknu, že díky výstavě byla některá díla vytržena z postupné záhuby.“

Mezi rarity patří také model kláštera v Plasích, tak jak měl vypadat podle původního návrhu Jana Blažeje Santiniho Aichla. „Předlohou k modelu je půdorysný plán, který se dochoval v rakouském klášteře. Dále posloužily veduty z konce 18. století,“ popisuje vznik modelu Štěpán Vácha.

Více informací se dozvíte z reportáží Petry Kosové.

Petr Brandl, Křest Krista, 1715-1716, kostel sv. Jana Křtitele, Manětín, Římskokatolická farnost Plasy a Manětín

Petr Brandl, Křest Krista, 1715-1716, kostel sv. Jana Křtitele, Manětín, Římskokatolická farnost Plasy a Manětín