Začíná dobročinná Tříkrálová sbírka

3. leden 2018
03776664.jpeg

Po celém Česku začíná postupně Tříkrálová sbírka. Tisíce koledníků se vydávají do ulic a domácností aby potěšili lidi koledou a zároveň získali prostředky na charitní projekty, které pomáhají potřebným doma i v zahraničí

Lidé můžou přispět do zapečetěných kasiček, zasláním dárcovské SMS nebo převodem na účet. Většinu vybraných peněz, téměř dvě třetiny, využije Charita přímo v regionech, kde byly vybrány.

V Plzni dnes Tříkrálovou sbírku oficiálně zahájí emeritní biskup František Radkovský. „Od 16 hodin v mázhauzu plzeňské radnice proběhne tradiční setkání s biskupem. Přijdou tam naši koledníci i Tři králové. Potom proběhne projížďka po náměstí s pivovarskými koňmi a nakonec bude v katedrále svatého Bartoloměje požehnání Tří králů a rozeslání koledníků v Plzni a jejím okolí,“ potvrdil ředitel Diecézní charity Plzeň, Jiří Lodr.

Tradiční žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky bude na různých místech pokračovat až do konce týdne. Zítra v Klatovech, v pátek v Chebu a v sobotu v Hostouni a v Domažlicích.

Jak poznat pravé Tři krále?

Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky, která nese pokladničku, musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka. Současně s průkazkou se vedoucí prokazují i občanským průkazem. Číslo průkazky musí odpovídat číslu zapečetěné pokladničky.

Do ulic obcí a měst po celé republice vychází více než 14 tisíc kolednických skupinek. Sbírka potrvá až do 14. ledna.