Začleňování znevýhodněných žáků do běžných škol - ano či ne?

9. březen 2016

Téma inkluzivního vzdělávání je velmi aktuální, ve společnosti ovšem budí rozporuplné reakce. Mnozí učitelé i rodiče na Plzeňsku jsou přesvědčeni, že praktické základní školy mají pro žáky své výhody. Malý kolektiv a individuální přístup. Rodiče jim proto často dávají přednost před běžnou základní školou.

Lidé se často obávají, že se hromadně zavřou praktické školy a zdravotně znevýhodněné děti se budou muset zařadit do běžných základních škol. Plzeňský kraj dokonce vydal prohlášení, podle kterého chce praktické základní školy zachovat. Týká se to i zařízení v Plzni na Borech.

„Na děti je čas, můžeme se individuálně věnovat každému dítěti. Mám zde ještě asistentku, která mi pomáhá s těmi opravdu velice pomalými dětmi, aby se všechny děti zapojily. Některým dětem se musíme věnovat více, protože přece jenom to mentální postižení vyžaduje neustálé procvičování. Některé děti jsou rychlejší, tak zase pro ty máme jiné úkoly a v tom malém kolektivu to jde. Ve velké třídě by to nešlo," shrnula hlavní výhody práce v malém kolektivu učitelka Jana Nárožná - Brejchová z praktické Základní školy Plzeň v Heyrovského ulici.

Rodiče často o inkluzi zájem nemají

Výhody možností výuky v praktických školách vidí i mnozí rodiče. Paní Martina dává do praktické základní školy v Plzni svého syna už 4. rokem. Téma inkluze ji nijak neoslovilo, o zařazení syna do běžné základní školy ani neuvažuje.

„V žádném případě, uškodila bych jak jemu, tak dětem, co chodí do normální základní školy. Syn má mentální postižení, dělá velké pokroky a neměnila bych. Ta škola opravdu je úplně nejlepší to, co jsem mohla vybrat a v základní škole by nedělal pokrok vůbec žádný," řekla paní Martina.

Podobně smýšlejí i rodiče dalších dětí, které navštěvují praktickou základní školu. V Plzeňském kraji existuje celkem čtrnáct podobných zařízení pro 1250 žáků. Jedno je například i v Blovicích.

„Těm dětem, které mají tyhle ty handicapy my musíme vytvořit vstřícné prostředí, v kterém by byly úspěšné a měly dobrý pocit. Nevím, zda tou inkluzí toho dosáhneme," uvedl ředitel Středního odborného učiliště Oselce - pracoviště Blovice, které provozuje praktickou základní školu Václav Bumbička.

Novela školského zákona zvýhodní běžné školy

Rušení praktických škol kvůli novele školského zákona ovšem zřejmě nehrozí a nečekají se ani žádné podstatné změny. Alespoň je o tom přesvědčena ředitelka praktické základní školy v Plzni na Borech Zuzana Metlická. Podle ní má rodič stále právo rozhodnout, do jakého systému dítě zařadí. Tedy jestli bude integrováno v běžné základní škole nebo jestli se umístí do systému speciálního školství.

„Od září roku 2016 nedojde k žádným výrazným změnám u nás ve škole, pouze začneme vyučovat podle nového vzdělávacího programu a jinak praxe zůstává naprosto stejná. To fungovalo a bude to fungovat i dál. Celý systém dostal pouze nový legislativní rámec, jinak praxe zůstává naprosto stejná" řekla Zuzana Metlická.

Díky novele školského zákona ovšem budou mít od září výhodu především běžné základní školy. Ty by měly od státu získat finanční podporu na speciální pedagogy, asistenty, psychology a další potřebné pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

autor: Směna ČRo Plzeň
Spustit audio