Zahrádkářský instruktor: Někdy více znamená méně. U hnojiv to můžeme podtrhnout dvakrát

8. leden 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Půda, záhon

Čeští zahrádkáři hnojí příliš, aniž by si předem zjistili, jestli to jejich půda potřebuje. Podle instruktora Českého zahrádkářského svazu Josef Vačkáře je to velká chyba.

Všeobecně platí, že výnos na našich zahradách je vždy ovlivněn nějakým nedostatkem prvků. Už slavný pan Liebig, autor zákona minima, kdysi řekl, že hladina výnosu je limitována tím prvkem, kterého je nedostačující množství. Co to znamená? Přestože máme všechny možné prvky v dostatečné míře, nedostatečná zásobenost půdy jediným prvkem sníží celý výnos,“ objasňuje zahrádkářský instruktor Josef Vačkář.

Proto je důležité znát obsah jednotlivých živin v půdě a tomu přizpůsobit hnojení. „Můžeme hnojit kombinovanými hnojivy, které obsahují více prvků, ať už je to dusík, fosfor, draslík, jako NPK hnojiva. A můžeme hnojit jednosložkovými hnojivy a reagovat tak na konkrétní nedostatek základních živin v půdě. Při deficitu draslíku použijeme draselné soli nebo síran draselný. Když chybí fosfor, můžeme dát superfosfát. Při scházejícím dusíku v jarním období pohnojíme třeba dusičnanem amonným,“ radí odborník.

Josef Vačkář dále upozorňuje, že některá hnojiva vůči sobě působí protichůdně: „Nadbytek jednoho prvku v půdě může výrazně blokovat příjem druhého prvku. Např. příčinou všem dobře známé chlorózy listů ovocných dřevin nebo révy je nadbytek vápníku v půdě, který blokuje příjem železa.“

autor: Soňa Vaicenbacherová | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio