Zámek Zbiroh: Tady Mucha tvořil Slovanskou epopej

21. květen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Nádvoří s kašnou

Současný zámek Zbiroh nacházející se v okrese Rokycany byl prvním šlechtickým hradem na našem území. Vznikl poblíž tehdy významné Norimberské cesty ve 13. století.

Původní hradní věž

„Původně středověký hrad se nacházel na buližníkové skále, která tvoří jeho podloží. Skládal se z hlavního reprezentačního paláce, strážné věže, která je zde dodnes, a z hradeb. Hrad se postupně vyvíjel a vlastnily jej zajímavé osobnosti českých dějin, jako Karel IV., Zikmund Lucemburský, nebo Rudolf II. Právě za Rudolfa byl Zbiroh přestavěn na renesanční zámek a přibyl k němu i rozsáhlý anglický park, tehdy ještě lovecká obora,“ popsal vývoj od hradu k zámku vedoucí expozice zámku Zbiroh Martin Caletka.

Zbiroh je úzce spjat s věhlasným českým malířem Alfonsem Muchou: „Ten si vybral prostor našeho velkého sálu jako svůj ateliér, a to pro jeho rozlohu a optimální světelné podmínky, jelikož se tu nachází prosklená střecha. Pod ní Mucha vytvořil svůj věhlasný cyklus Slovanská epopej. Na to potřeboval 18 let života. Těch 20 pláten zde kompletně vytvořil a následně vystavoval na různých místech světa,“ uvedl Martin Caletka.

Zámek je dnes rozhlehlým objektem čítajícím přes 200 místností, jehož část je využívána jako expozice. „Návštěvníci sem mohou přijet na prohlídku. Nabízíme okruh zámkem, kde spatří historické místnosti s exponáty, nebo hradní okruh, kde se podívají do původních prostor ze středověku, jako je naše hradní kaple, unikátní hluboká studna, středověká věž s vyhlídkou na okolní křivoklátskou krajinu, a také podzemí – vinné sklepy a hladomorna,“ uvedl pracovník zámku výčet zajímavostí, které zde návštěvníci mohou běžně spatřit.

„Málokdo ví, že zámek v dnešní době slouží také jako sídlo Řádu templářů. Tento řád, ač vznikl ve středověku a účastnil se křížových výprav, funguje do dnešní doby, a v České republice má své sídlo právě tady, na zámku Zbiroh. Zde se pravidelně rytíři řádu scházejí a také tady v kapli probíhá pasování nových rytířů,“ řekl Martin Caletka.

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio