Západočeská galerie v Plzni představuje autora, který se převážně věnoval ilustracím pohádek

Výstava nese název Václav Karel: obrazy, ilustrace, pohádkový svět. Instalována je v přednáškovém sále Západočeské galerie v Plzni a představen je průřez umělcovou tvorbou. K prohlédnutí jsou Karlovy ilustrace českých pohádek, ale také jeho rané malby.

Výstava děl Václava Karla vznikla u příležitosti 120. výročí jeho narození. Umělec se narodil v Dobříči na severním Plzeňsku v roce 1902. Po studiích na Umělecko-průmyslové škole a Akademii výtvarných umění v Praze započal svou výtvarnou dráhu v Plzni. Členem Sdružení západočeských výtvarných umělců byl v letech 1930-1934, kdy se účastnil společných výstav. V roce 1931 vytvořil pro Kroužek bibliofilů a přátel grafiky v Plzni dřevoryty do knihy Marie Majerové. Básnické sbírky Josefa Bouzka a Karla Vokáče doprovázel svými ilustracemi.

Praha

Z umělcova život stojí za zmínku rok 1945 a zničení domu v Praze bombou. V tomto domě malíř bydlel a měl zde i ateliér. „Samozřejmě on přišel o většinu svých prací, protože do té doby příliš nevystavoval, neprodával, takže většinu těch svých děl měl v ateliéru. Dva roky před tím měl první samostatnou výstavu, kterou zdokumentoval fotograf Josef Sudek, a díky tomuto pramenu my můžeme vidět na jeho fotografiích Sudkových, čemu všemu se věnoval. Jaká témata zpracovával,“ uvedla autorka a kurátorka výstavy Petra Kočová. Reprodukce fotografií děl Václava Karla pořízené Josefem Sudkem jsou na výstavě k vidění.

Václav Karel byl do konce čtyřicátých let kmenovým autorem časopisu Mateřídouška a také navázal trvalou spolupráci se Státním nakladatelstvím dětské knihy. S jeho ilustracemi vycházely knihy Karla Jaromíra Erbena, Josefa Václava Sládka, Boženy Němcové a dalších. Umělec zemřel v Praze roku 1969.

Výstava Václav Karel: obrazy, ilustrace, pohádkový svět potrvá v Západočeské galerii v Plzni do 29. ledna.

autor: Anděla Blažková | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio